จังหวัด ตราด. . . และ อีก 6 จังหวัด จำนวนกว่า300 คน ร่วมพิธีทอดกฐินเกาะช้าง ชวนทำดีเพื่อพ่อ ยอด จตุปัจจัยทั้งสิ้นจำนวนกว่า 7แสน บาท(มีคลิป)
ตราด/ ที่วัดคลองนนทรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง นางพรรณลดา บุญลอย(เครือทอง) นางองุ่น บุญลอย นายโอภาส บุญลอย นายไพฑูรย์ บุญลอย พร้อมญาติพี่น้องตระกูลบุญลอย และญาติธรรมจากจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ระยอง ราชบุรี จันทบุรีและจ.ตราด จำนวนกว่า300 คน ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยได้จตุปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 712,506 บาท 50 สตางค์ เพื่อถวายวัดคลองนนทรี ในการนำไปบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนสถาน ภายในวัด ให้มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม


ทั้งนี้เนื่องจากวัดคลองนนทรี เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะช้างมาช้านาน จนกุฏิสิ่งก่อสร้างภายในวัดชำรุดทรุดโทรม ตระกูลบุญลอย ซึ่งเป็นต้นตระกูลดั้งเดิมอีกตระกูลหนึ่งบนเกาะช้าง จึงได้รวบรวมญาติพี่น้อง ที่แยกย้ายไปทำมาหากินอยู่จังหวัดต่างๆ พร้อมกับญาติพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดตราดและจากเกาะช้าง จัดงานทอดกฐินในครั้งนี้ขึ้น

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน