หอการค้าลำปางรณรงค์ การทุจริต คอรัปชั่น จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดงาน"วันต่อต้านคอร์รัปชั่น" ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโกง"ด้วยการรวมพลังพลเมือง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการแสดงโทษทัณฑ์ของการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงผลจากการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทย   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชั่นและเพื่อรวมพลังชาวลำปางให้เป็นหนึ่งเดียว ในการต่อสู้และไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเทศบาลนครลำปาง นายกเทศบาลเขลางค์นคร องค์กรเอกชน และประชาชนชาวลำปาง เป็นจำนวนมากร่วมงาน ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปางเรียบเรียงโดย : อิทธิพล กาวรรณธง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน