บทเรียนซ้ำซากเชียงใหม่จมบาดาลในพริบตา เร่งระดมกำลังป้องกันดีกว่ามาแก้ปัญหา...หลังน้ำท่วมทุกปี (มีคลิป)
เวลา 10.00 น.  วันที่ 25 พ.ค. 2560  ที่สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ประกอบด้วย ชุดบรรเทาสาธารณภัยจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และจากเทศบาลนครเชียงใหม่

 


ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่ออำนวยการ ประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงานต่อหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้รับการร้องขอหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้วยการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ เข้าดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการได้มีการเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขั้นการปฏิบัติ มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่เมื่อได้รับการร้องขอจากประชาชนหรือส่วนราชการของจังหวัด รวมทั้งการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบสาธารณภัย การให้การรักษาพยาบาล และแจกจ่ายยารักษาโรค เป็นต้น และขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการฟื้นฟูบูรณะ โดยจะให้การสนับสนุนส่วนราชการของจังหวัด ในการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว รวมทั้งฟื้นฟูยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยให้กลับคืนสู่สภาพที่สามารถใช้การได้ต่อไป ทั้งในการการจัดกำลังพล ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 กองพันพัฒนาที่ 3 กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก กรมรบพิเศษที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 รวม 5 หน่วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน