เร่งหาทางออก!! หนองคายจัดการประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ากามผู้หญิง-เด็กและความรุนแรง
วันที่ 23 พ.ค. 2560  ที่โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพิทักษ์สตรีและองค์การอ๊อกเฟมในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปกป้องลูกสาว (saving Our Daughters /เซฟวิ่ง อาวเออร์ ดอเทอร์) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และป้องกันการถูกล่อลวงแสวงหาผลประโยชน์จากวงจรการค้าบริการทางเพศของเครือข่ายค้ามนุษย์ ด้วยการให้องค์ความรู้เรื่องเพศ สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย และแนวทางการป้องกันปัญหา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพในเรื่องอาชีพ พัฒนากระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนหญิง ทั้งในพื้นที่และจากประเทศ สปป.ลาว


ซึ่งกลุ่มมูลนิธิดังกล่าวได้จัดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหารและหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน