กำจัดให้สิ้นซาก!!จังหวัดสมุทรปราการเร่งกำจัดผักตบชวา ในคลองต่าง ๆ เพื่อปองกันน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย
เช้าวันนี้  (21 พ.ค. 60) ที่โรงเรียนวัดลาดหวาย  ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  นายสยาม  ศิริวิมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและฟื้นฟูระบบนิเวศในคลองเจริญราษฎร์ และขยายพื้นไปคลองต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

 


เนื่องจากปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาระดับชาติ ทำให้แม่น้ำและคลองต่าง ๆ เกิดการตื้นเขินขัดขวางการระบายน้ำ ทำให้การะบายน้ำล่าช้า และมีผลต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา คุณน้ำของน้ำเสียมีผละกระทบต่ออาชีพประมง และสัตว์น้ำในคลอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน