เดินหน้า “กรุงชิงโมเดล”!!! แก้ปัญหารุกป่าอย่างเป็นรูปธรรม-11 หมู่บ้านจัดตั้งกองกำลังพิเศษร่วมพิทักษ์รักษาป่า “คนกับป่า”อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
จากกรณีที่ชาวบ้าน จาก 11 หมู่บ้าน กว่า 1,500 คน ใน ต.กรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวกัน ที่บริเวณลานตะเคียน หน้าศาลากาลงจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอให้ยกเลิกข้อมูลตัวเลขการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช และขอให้ใช้ข้อมูลตัวเลขการใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลกรุงชิงตามที่มีการดำเนินการสำรวจของคณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับรองสิทธิที่ทำกินตำบลกรุงชิง(ครก)  และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 372/2558   ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น


วันที่ 19 พ.ค. 2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ประชาชน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจและวิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากก่อนหน้านี้หลังจาก พล.ต.ต.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงนาม ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ 1/2559  เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)  ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ 1/2559  เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี และ หัวหน้า คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติลงนามตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 372/2558  และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้ง“คณะกรรมการเพื่อดำเนินการรับรองสิทธิ์ที่ดินทำกินตำบลกรุงชิง หรือ ครก.” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำท้องถิ่น อบต.กรุงชิง และตัวแทนประชาชน รวมทั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราชร่วมดำเนินการในโครงการนี้ตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมายมาโดยตลอด  “จนหลายฝ่ายได้ยกให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นรูปแบบการดำเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ เป็นการการบุกรุกที่ดินของรัฐและส่งเสริมให้ภาคประชาชนที่ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า “กรุงชิงโมเดล” รวมพื้นที่ที่ได้ออกสำรวจจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ทั้ง 11 หมู่บ้าน พื้นที่ครอบครอง 52,881 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่จำนวน 4,736 แปลง นำไปใช้ดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ แต่เมื่อมาถึงการสรุปข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณในการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เพียงจำนวน 12,518 ไร่ 8 ตารางวา ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริง  ซึ่งหากเข้าไปดำเนินการจัดสารที่ดินตามจำนวนดังกล่าว จะเกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเพียงบางส่วนเท่านั้น”

 

 “การดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปสั่งนายกรัฐมนตรีทุกประการ โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ทาง ครก. ได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการถูกต้อง ชัดเจนทุกประการ โดยส่วนตัวตนมองว่าการรายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวเลขพื้นที่ที่ต้องจัดสรรให้ประชาชนทำกิน จะต้องประกาศรับรองโดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ไม่ใช่แค่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งหลังชาวบ้านกว่า 1,500 คนรวมตัวเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าเบื้องบนจะสั่งให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และนำข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจมาตลอด 3 ปีเป็นข้อมูลที่แท้จริงในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้านใน ต.กรุงชิง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน