รองนายกฯ ลงพื้นที่นครพนม ติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 11(ชมคลิป)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงเเก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาต่างๆที่สำคัญของจังหวัดและงานที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 


พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ โดยในช่วงแรกได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขาม-บ้านเหิบ และโครงการเกษตรแปลงใหญ่(แปลงใหญ่เลี้ยงกบ) ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร ก่อนที่จะเดินทางมาประชุมที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน