พัฒนาคุณภาพชีวิต!! ผวจ.ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมระดมความร่วมมือเน้นสร้างคลองสวยน้ำใสคู่เมืองปทุมฯ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 พ.ค. 2560  นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี  นายสุเมธ มีนาภา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี  นายวินัย เนตรพระฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจการดำเนินงานในการกำจัดผักตบชาว ระยะทาง 4 กิโลเมตร  ที่บริเวณสะพานเหลืองหน้าวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี


เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะของในพื้นที่ของแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพและให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง