นครตรังร่วมตร.จราจร เตรียมการรับมือแก้ปัญหาการจราจร ต้อนรับเปิดเทอมใหญ่(มีคลิป)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมหน้าห้องทำงานรองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง นายยงยุทธ  เบญจวรางกูล ผอ.ส่วนการโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร สภ.เมืองตรัง ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสี่แยกท่ากลาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
                            นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งจะมีผลให้มีปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณหน้าสถานศึกษาหลายแห่งต่อเนื่องไปยังบริเวณถนนใกล้เคียง เนื่องจากผู้ปกครองเดินทางมารับ - ส่ง นักเรียนตามสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น จะมีผลทำให้เกิดปัญหาการจราจรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกท่ากลาง เป็นจุดที่พบการจราจรติดขัดเนื่องจากเป็นเส้นทางเข้า – ออกตัวเมืองตรัง สภาพถนนแคบเป็นคอขวด และจุดดังกล่าวติดกับตลาดสดทำให้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่รวมทั้งรถยนต์จอดริมถนน ช่องการจราจรจึงแคบลง


ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครตรังได้ติดตั้ง และทดลองใช้สัญญาณไฟจราจรเพื่อแก้ไขการจราจรบริเวณดังกล่าว  แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดเทอมใหญ่จึงประชุมผู้เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ มีมาตรการกำชับ ตรวจจับผู้ฝ่าฝืนวินัยการจราจรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ,เพิ่มพื้นที่ขาวแดง พื้นที่ห้ามจอด ,ดำเนินการตรวจสอบวินัยจราจรโดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร,ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเบี่ยง ทางเลี่ยงจุดบริเวณรถติดหลักๆ เป็นการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร,ศึกษาหาข้อกำหนดเวลารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้า-ออกบริเวณดังกล่าว,สนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจในชั่วโมงเร่งด่วนโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครตรังร่วมปฏิบัติงาน และควบคุมระบบไฟเขียว เหลือง แดง ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ส่วนช่วงเวลาปกติ ใช้ระบบไฟกระพริบ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน