เทศบาลฯหัวหิน จัดกิจกรรมชุมชนหัวหินสัมพันธ์ เปิดให้เสนอปัญหาของชุมชนพร้อมหาทางแก้ไขทันที (มีคลิป)
วันที่ 3 พฤษภาคม2560 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ,นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการฯและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมลงพื้นที่ชุมชนหัวนา ในกิจกรรมชุมชนหัวหินสัมพันธ์ ประจำปี 2560


นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน สร้างความสัมพันธ์และติดตามรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งประชาชนบางส่วนไม่ว่างมาแจ้งปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเองที่สำนักงานเทศบาล ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าไป 

ซึ่งนอกจากการรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขแล้ว เทศบาลเมืองหัวหินยังได้นำข่าวสารที่สำคัญมาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบ โดยเฉพาะความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง