ฝนจองเวรถล่มหนักเมืองคอนส่อวิกฤติ-ส.ส.เมืองคอนระดมกำลังเตรียมพร้อมรับมือเต็มพิกัด-พบปัญหาคลองป่ามะพร้าวตกสำรวจขุดลอกขยายท่อบล็อกลอดถนน
จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนยังคงตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ที่หลายฝ่ายต่างเป็นห่วงว่าหากฝนตกหนักทำให้น้ำจากเทือกเขาหลวงไหลทะลักลงมาตามลำคลองสายต่าง ๆ ที่ผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้โดยง่ายเหมือนทุก ๆ ปีที่ผ่านมา  ซึ่งทางนายศิรพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวลำคลองที่รับน้ำจากเทือกเขาหลวง และลำคลองไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราชรวมทั้งที่รับน้ำจากตัวเมืองไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย เพื่อพัฒนาปรุบปรุงแก้ไขให้น้ำไหลได้โดยสะดวกเพื่อลดปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น


(1ธ.ค.) ร.ศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้พร้อมด้วยนายกระจัด  กาญจนคลอด  ผอ.ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7  กรมชลประทาน นายวิชัย วรกุล ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 15 นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ลำคลองต่าง ๆ ที่รัยน้ำจากเทือกเขาหลวง โดยในช่วง 2-3 วันนี้ฝนตกหนักในพื้นที่หลายอำเภออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมงานในหมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา แจ้งเตือนว่าน้ำจำนวนมากที่ตกสะลมในเทือกเขาหลวงได้ไหลลงสู่เบื้องล่างตามคลองท่าดี ก่อนจะแยกไปตามลำคลองสายต่าง ๆ ก่อนไหลเข้าตัวเองนครศรีธรรมราช และมีแนวโน้มว่าพื้นที่ตัวเมืองทั้งรอบในและรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาได้

“อย่างไรก็ตามพบว่าลำคลองทุกสายทั้งด้านเหนือที่รับน้ำจากเทือกเขาหลวงลงคลองท่าดี ทางกรมชลประทานได้ทำการขุดลอกจนทำให้น้ำไหลผ่านโดยสะดวก ในขณะนี้คลอง 5 สายที่ไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช ทางเทศบาล ฯร่วมกับสำนักชลประทานที่ 15 ทำการขุดลอกจนน้ำไหลสะดวกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ลำคลอง 5สายที่รับน้ำจากตัวเมืองและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ทางกรมชลประทานก็ทำการขุดลอกและขยายแนวลำคลองจนกว้างขวางน้ำไหลลงทะเลโดยสะดวกเช่นกัน”

            ซึ่งจากการลงพื้นที่ใน ต.โพธิ์เสด็จ ต.มะม่วงสองต้นและ ต.ไชยมตรี อ.เมือง พบว่ามีลำคลองอีกสายหนึ่งที่ตื้นเขินและเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล และไม่เคยได้รับการขุดคลอกมานานเกือบ 20 ปี โดยลำคลองสายนี้เป็นลำคลองที่เชื่อมต่อมาจากคลอดวังรัก ไหลผ่าน 3 ตำบลดังกล่าวก่อนจะไปบรรจบกับคลองเลียบทางรถไฟและไหลผ่านตัวเมืองผ่านคลองนครน้อย คองท่าเรียนและคลองมะขามชุม  แต่พบปัญหาว่าเมื่อไหลผ่านถนนหลังวัดโพธิ์เสด็จ บริเวณหลังหมู่บ้านธารริน ลำคลองขนาด 15-30 เมตรถูกบีบลงเหลือแค่ 2 เมตรเพื่อให้ไหลผ่านท่อบล็อกลอดถนน และเมื่อไปถึงถนนเทวบุรี หน้าหมู่บ้านธารริน น้ำจะไหลผ่านท่อบล็อกลอดถนน 2 ช่อง ๆ ละ 2 เม็ด มันคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับการรายน้ำทั้งหมดได้น้ำจากต้นทางมา 100 ไหลผ่านได้แค่ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือจะไหลบ่าเอ่อท่วมพื้นที่หมู่ 6 หมู่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ หมู่ 2 ต.มะม่วงสองต้น หมู่ 2 ต.ไชยมนตรี รวมทั้งพื้นที่ด้านบนที่อยู่ข้างเคียง

“โดยทุกปีที่มีน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราช จุดถนนเทวบุรี และพื้นที่ 3 ตำบล 4 หมู่บ้านจะถูกน้ำท่วมก่อนที่อื่น ๆ และท่วมหนัก ท่วมนานเป็นอย่างนี้มานกว่า 20 ปีแล้ว โดยสาเหตุหลักล้วนมีสาเหตุมากจากคลองป่ามะพร้าวที่ไม่เคยมีการขุดลอกรวมทั้งท่อบล็อกลอดถนน 2 จุดดังกล่าวมีขาดเล็กเกินไป  ทางกรมลประทานมีความพร้อมในการขุดลอก แต่ก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณในการขยายท่อบล็อกลอดถนนทั้ง 2 จุด ๆ แรกอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ต.โพธิ์เสด็จ  จุดที่ 2 อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งตนจะประสานกับเทศบาลทั้งสองแห่งว่ามีงบประมาณดำเนินการหรือไม่  หากไม่มีงบประมาณก็ให้จัดทำโครงการและจัดตั้งงบประมาณปี 2564 รอไว้ก่อนเลย และตนจะประสานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป และเชื่อว่าหากมีการขุดลอกคลองป่ามะพร้าวและขยายท่อบล็อกลอดถนนให้กว้างกว่าเดิมจะทำให้การไหลของน้ำเป็นไปโดยสะดวกและมีปริมาณมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน รวมมั้งบนถนนเทวบุรีเขตเทศบานคร นครศรีธรรมราช ได้ในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน

            ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่น้ำกำลังจะท่วมในช่วงนี้ โดยในวันที่ 10 พ.ย. 2562 ตนจะจัดโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาคลองป่ามะพร้าว โดยระดมจิตอาสาทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนมาร่มกันกำจัดผักตบชวา กิ่งไม้ ขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองออกไปก่อน ซึ่งคงจะพอบรรเทาความรุนแรงของน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระดับหนึ่ง จึงอยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาทุกท่านร่วมพัฒนาคลองป่ามะพร้าวในวันที่ 10 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป รศ.ดร.รงค์ กล่าวในที่สุด.

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน