ตักบาตรทำบุญพระภิกษุสงฆ์สามเณร 500 รูป เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเพลของวันนี้ พุทธศาสนิกชนชาวเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกันส่วนชุดขาวประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระสงฆ์จากอุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ  กว่า 500 รูป ที่ได้ จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ดำเนินโครงการโดย เจ้าอธิการ จรัน อนังคโณ สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง วัดคงก้าวกัลยาราม วัดศรีมงคล ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563  จากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สู่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 


โครงการนี้ได้การเผยว่า พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาช้านาน เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนไทยส่วนใหญ่ และมีคุณค่าต่อสังคมไทย เป็นอย่างยิ่ง แต่ในสังคมปัจจุบัน ความเจริญทางด้นวัตถุเกิดขึ้นมาก จึงทำให้คนในยุคปัจจุบัน มีความเหินห่างจากหลักศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา ในส่วนหนึ่งก็มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างผิดๆ ซึ่งบางส่วนเกิดจากพระสงฆ์เองที่ไม่ให้ความสนใจใน การศึกษาปฏิบัติ มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง โครงการจาริกธุดงค์ จึงหวังให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาและลงมือสู่การปฏิบัติตามพระธรรม วินัย และหลักคำสอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่ตนเอง และนำไปเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม นำมาซึ่งความเคารพ ศรัทธาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงกับสังคมไทยตลอดไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน