ประชาคมใน “โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี” ยื่นหนังสือถึง ผวจ.เพชรบุรี
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โดยนายอุทิศ รุ่งธีระ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายนภัส ศิลปศร รองผู้อำนวยการาฯ นายสละ พิมพ์สำเภา ประธ านเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ประธานและกรรมการสภานักเรียนฯ และ พระครูญาณเพชรรัตน์ เจ้าอาวาสวัดยาง จ.เพชรบุรี ในฐานะกรรมการสถานศึกษาฯ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี เพื่อขอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)เพชรบุรี ที่ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานได้ทบทวนการแต่งตั้งนายไกรรัฐ สว่างเดือน ผอ.ร.ร.กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทรคุณ) จ.สมุทรสาคร มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยอ้างเหตุผลว่าประชาคมทุกส่วนของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ไม่ยินดีต้อนรับนายไกรรัฐ เนื่องจากเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ได้กระทำผิดวินัยเรื่องรับเงินจากร้านค้าภายในโรงอาหารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ฯ โดยไม่นำเข้าเป็นเงินรายได้สถานศึกษาและไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระทุกครั้งที่มีการรับเงิน รวมจำนวน 80,000 บาท และนำเงินซึ่งเก็บได้จากร้านค้าไปให้ข้าราชการครูกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งเหตุดังกล่าวนายไกรรัฐถูกลงโทษภาคทัณฑ์


หนังสือยังแจ้งต่อไปว่านอกจากนี้ขณะนายไกรรัฐดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.กระทุ่มแบนฯ เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสภายในโรงเรียน จนถูกนักเรียนในโรงเรียนประท้วงขับไล่เมื่อปี 2560 ปรากฏเป็นข่าวเสื่อมเสียชื่อเสียงมาแล้ว ขอให้พิจารณาทบทวนการย้ายนายไกรรัฐที่คณะกรรมการ กศจ.เพชรบุรี พิจารณาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้มาดำรงตำแหน่งที่ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯอีกครั้ง นายกอบชัยกล่าวต่อผู้ไปร่วมยื่นหนังสือว่า จะนำข้อเสนอส่งให้ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป รายงานข่าวแจ้งว่า หากนายไกรรัฐจะเดินทางมารับตำแหน่งที่ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ตามที่กำหนด ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯจะปิดประตูโรงเรียนมิให้นายไกรรัฐเข้า

ภาพ/ข่าว สุภาวดี  เข็มตรง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน