พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ชมคลิป)
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่( 17 พ.ย.62 ) ศาลาการเปรียญวัด ใหญ่ชัยมงคล ต.ไผ่ลิง  อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 3  เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพปวรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ , รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร , พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง  นาย วีระชัย  นาคมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีพระราชทาน น้ำหลวงสรงศพ  หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์  วัดใหญ่ชัยมงคล โดยมีพระครูศิริชัยมงคล  รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ให้การต้อนรับคณะพระสังฆาธิการ  ข้าราชการ ประชาชน และ ศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ที่มาร่วมในพิธี

 

 

 

 


หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร  อดีตเจ้าอาวาสวัด ใหญ่ชัยมงคล  ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลพระ นครศรีอยุธยา ในเวลา   22.11 น ของวันที่ 11 พ.ย. 62   รวมสิริอายุ  74 ปี พรรษา 52 และ ได้มีการย้ายสรีระสังขารของ หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร  ในช่วงบ่ายของวันนี้ จากนั้นเปิดให้คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ เริ่มถวายน้ำสรงสรีระสังขาร  หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์บุญสาร  จนกระทั่งเวลา 17.00 น. เข้าสู่พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ    ประธานฝ่ายสงฆ์ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปพิจารณาผ้าบังสุกุล อนุโมทนา พระสงฆ์และฆราวาส กรวดน้ำรับพร  ในตอนค่ำพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา  และสวดพระอภิธรรม  การตั้งบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นเวลา 100 วัน 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน