อยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ชมคลิป)
วันที่ ( 15 พ.ย.62) ที่  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยานายสมศักดิ์   งามสมเกล้า  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้ตั้งแถวเดินขบวนแห่รางวัลพระราชทานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561 ไปตามถนนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

จากนั้นนายสมศักดิ์   งามสมเกล้า  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้อัญเชิญรางวัลพระราชทาน ประทับต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 แล้วอ่านพระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รอง ผอ. รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อัญเชิญรางวัลพระราชทาน ประทับต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8

นายสมศักดิ์   งามสมเกล้า  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  มีครูจำนวน 204 คน นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย จำนวน 4,106 คน ผู้บริหาร 2 คน จากความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และองค์กรภายนอก ส่งผลให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานถึง 5 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 นายเจริญ ลัดดาพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537 นายจักรกฤษณ์ ธีระอรรถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546 นายอำนาจ ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2557 นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2561 นายวรากร รื่นกมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติรางวัลพระราชทานถึง 6 ครั้งอีกด้วย

รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งดังกล่าวที่โรงเรียนและนักเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับนี้นับเป็นเกียรติประวัติที่สร้างความยินดีและปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้บริหาร และครู ทุกคนจะผสานการร่วมพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดีเด่นและรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการ ที่ 9

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน