เทศบาลตำบลหัวทะเล ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ชมการประกวดกระทงจิ๋ว การแข่งขันเรืออีโปง และการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 5 พ.ย. 62 ที่บึงหัวทะเล เทสบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย จรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2  นาย สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  นาง เอมอร  กงศรีพาน  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  นาง รุ่งทิพย์  บุกขุนทด  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สาขาจังหวัดนครราชสีมา )   นาย ทรงโปรด เพ็ชรสุข  ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีมา นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล   นาย มานพ  แสงจันทร์  กำนันตำบลหัวทะเล  และ นาย โยธิน  แพทอง ตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด ( มหาชน )  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562 และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ( การแข่งขันเรืออีโปง )  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวทะเล เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล และจังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ไม่ให้เน่าเสีย ท่ามกลางพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 


นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล   กล่าวว่า  เทศบาลตำบลหัวทะเล ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562  โดยในวันที่ 10 พ.ย.62 ภาคเช้า  ร่วมชมการแข่งขัน พายเรืออีโปง  หัวบอดท้ายใบ้ พายกระทะ  ชกมวยทะเล  หมาเน่าลอยน้ำและสาวน้อนลอยน้ำ  และในช่วงบ่าย เวลา 17.00 น. การประกวด หนูน้อยเทพบุตรเรืออีโปง   และวันที่ 11 พ.ย. 62 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP   ภายในงานชมการแสดงพลุไฟใต้แสงจันทรา ประกอบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติประเภทสวยงาม (กระทงใหญ่)  และประเภทสร้างสรรค์ (กระทงจิ๋วที่เล็กที่สุด)  ชิงถ้วยรางวัล การประกวดนางนพมาศ การแสดงโคมไฟและอุโมงค์ไฟ สุดอลังการ พร้อมทั้งลิ้มลองอาหารรสเลิศถิ่นโคราช ของการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชนตำบลหัวทะเล  และพื้นที่ใกล้เคียง ร้านค้าร้านอาหาร กว่า 500 ร้าน   ณ บึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน