มหาสารคามเตรียมจัดงาน"สืบสานฮีตฮอย ลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิมช้อปอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

 ที่สวนสาธารณะหนองข่า นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการแถลงข่าว งานประเพณี "สืบสานฮีตฮอย ลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิม ช้อป อาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์"  ประจำปี 2562 โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นายชูชาติ  ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายณรงค์  เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  และ ดร.นิรุจน์  อุทธา ผอ.ศูนย์การแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์  มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

 

 

 

 

           

 

มหาสารคามเตรียมจัดงาน  "สืบสานฮีตฮอย ลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิมช้อปอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ "  ปี 2562

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และชุมชนทั้ง 30 ชุมชน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อ"สืบสานฮีตฮอยลอยกระทง ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทย ชิมข้อปอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์"ประจำปี  2562 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล (สะพานสงวนเผ่า) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีลอยกระทงให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารใส่ใจคุณภาพอาหาร ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภค

 

 

 

 

 

มหาสารคามเตรียมจัดงาน  "สืบสานฮีตฮอย ลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ชิมช้อปอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ "  ปี 2562
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างแพร่หลาย เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดงานแถลงข่าวตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2562 ซึ่งนอกจากภายในงานจะมีการแถลงข่าว ยังได้จัดกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ สาธิตขบวนแห่กระทง การจัดซุ้มอาหารไทยต่างๆ  ยังมีการร่วมลงนาม MOU เพื่อร่วมกันจัดงานระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายอีกด้วย...

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ พิเชษฐ  ยากรี จ.มหาสารคาม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง