“ดีป้า” ร่วมกับ โคโมมิ จัดอบรม Startup เกษตรกรอัจฉริยะ ชูเทคโนโลยีไอโอที ต่อยอดนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่

              เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 , ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัทโคโมมิ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Startup เกษตรกรอัจฉริยะ นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0” พร้อมด้วย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

 


สำหรับหลักสูตร Startup เกษตรกรอัจฉริยะ นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ดีป้า กับ บริษัท โคโมมิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร และสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone


 
นอกจากนี้เนื้อหาการอบรม ยังมีการถอดบทเรียนจากโครงการที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล เปลี่ยนผ่านการจัดการด้านเกษตรได้สำเร็จ (Success Case) ได้แก่ โรงเรือนปลูกมะเขือเทศ สวนกล้วยอู่ทอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ของดีป้า และสวนเมลอน อยุธยา ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบการให้น้ำอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT ภายในงาน Digital Thailand Big Bang เมื่อปีก่อน จนในปัจจุบันได้นำอุปกรณ์ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้กับสวนเมลอนกว่า 100 ไร่

บรรยงค์   จันทร์รอด   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา)
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน