พะเยา ชมความสวยงามอลังการขบวนแห่องค์กฐินยาวที่สุดของพะเยา

ชมความสวยงามอลังการ ของขบวนแห่กฐิน ของชาวบ้านวัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นขบวนแห่องค์กฐินที่ยาวที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่เกิดเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนในหมู่บ้านและตำบล โดยทุกปีจะมีกฐินสามัคคีที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน


ขบวนแห่องค์กฐิน ที่มีทั้งขบวนเดินเท้าและขบวนรถซาเล้ง ของชาวบ้านที่มีระยะทางยาวร่วม  2 กิโลเมตร เป็นขบวนแห่ขององค์กฐิน ของชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ได้จัดให้มีการทอดกฐินขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนทุกหลังคาเรือน ที่ต่างนำต้นปัจจัยที่จะถวายเป็นองค์กฐิน มาร่วมในขบวนแห่กฐินในครั้งนี้ เพื่อเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่จะสืบทอดประเพณีทอดกฐินสามัคคี ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี ถึงแม้จะมีเจ้าภาพจากพื้นที่อื่นมาทำการทอดกฐิน แต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงมีส่วนร่วมที่จะบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนกฐินและร่วมกันแห่องค์กฐิน ซึ่งถือว่าเป็นขบวนที่ยาวและยิ่งใหญ่ของคนในพื้นที่

โดยขบวนแห่นั้นก็จะประกอบด้วยวงดุริยางค์ที่ นำเพลงสนุกสนานมาบรรเลงเป็นต้นขบวนนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มแม่บ้านจากนอกพื้นที่และในพื้นที่ ร่วมการแสดงในขบวน และในขบวนนั้นก็จะมีต้นปัจจัยที่ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนจะนำเข้าสมทบทุกหลังคาเรือน ซึ่งมีมากกว่า 3,000 ครอบครัว เข้าร่วมในขบวนแห่จึงทำให้ขบวนกฐินของวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ ถือว่าเป็นขบวนกฐินที่มีความยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในจังหวัดพะเยา

 

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู่้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน