ลพบุรี ชาวไทยรามัญบางขันหมากสืบสานประเพณีแห่รูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก (ชมคลิป)
วันที่ 19 ต.ค.62 เวลา  วัดอัมพวัน ร่วมกับชมรมยุวชนไทยรามัญ    วัดอัมพวันลพบุรี สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และชาวบ้านบางขันหมาก ร่วมกันจัด “งานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก ประจำปี 2562” ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่ง“ประเพณีไทยรามัญ”เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน และท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมหรือการแต่งกายพื้นบ้าน ที่ชาวไทยรามัญบางขันหมากเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก สุวรรณะสาโร การตักบาตรพระร้อย การแข่งขันเรือพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งมีการแต่งกายพื้นบ้านที่สวยงาม เป็นต้น


ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยรามัญบางขันหมากที่มีวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาต่าง ๆ อยู่ในท้องถิ่นมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก สุวรรณะสาโร ทำบุญตักบาตรพระร้อย การแข่งขันเรือพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก สุวรรณะสาโร ซึ่งท่านเป็นพระเถระ ที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และอดีตเจ้าคณะตำบลบางขันหมาก ท่านได้มรณภาพ เมื่อแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีพุทธศักราช 2486 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบอีก 1 ปี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งประชาชนที่ยังมีความเคารพและศรัทธา ได้จัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอ-กรัก ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระคุณท่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการจัดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมากครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว  กฤษณ์ สนใจ  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวที  นิวส์  จ.ลพบุรี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน