วิ่งชีวมณฑล @ สะแกราช 2019" กับบรรยากาศสุดคูล สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดตลอดเส้นทาง
ชมไก่ฟ้าพญาลอ-ป่าตะเคียนหินพันปี  เส้นทางวิ่งที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าเขา ต้นไม้ที่เขียวขจี นักวิ่งได้เสพอากาศบริสุทธิ์กันเต็มปอดตลอดเส้นทาง เป็นการวิ่งเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกับบรรยากาศสุดคูล นายพรเทพ วัชกีกุล  นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานเปิดการวิ่งการกุศล "วิ่งชีวมณฑล @ สะแกราช 2019" ซึ่งจัดขึ้นภายในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,200 คน  จัดขึ้นเพื่อนำเงินรายได้มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอวังน้ำเขียว และเพื่อนำไปทำประโยชน์สาธารณะ โดยความร่วมมือของ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ร่วมกับทางอำเภอวังน้ำเขียว ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว และสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว

นักวิ่งทุกคนได้เสพอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ตลอดเส้นทาง เป็นการวิ่งเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกับบรรยากาศสุดแสนสวยงาม

ซึ่งใช้เส้นทางวิ่งบนเส้นทางศึกษาวิจัยธรรมชาติของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ระยะทาง 5 / 10 กิโลเมตรเป็นเส้นทางวิ่งที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าเขา ต้นไม้ที่เขียวขจี ที่ได้รับการยกย่องจากทางยูเนสโก้ ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของพื้นที่สงวนชีวมณฑลก็คือ การให้การศึกษาโดยเฉพาะการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่จะเห็นถึงความสำคัญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากว่า 40 ปี

นักวิ่งทุกคนได้เสพอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ตลอดเส้นทาง เป็นการวิ่งเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกับบรรยากาศสุดแสนสวยงาม ที่สำคัญในการวิ่งครั้งนี้ ไม่มีการนำวัสดุที่เป็นมลพิษมาใช้ภายในกิจกรรมทั้งหมด ส่วนเศษอาหารจำพวกเปลือกผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานจะมีการเก็บรวบรวมไปให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่ด้วย

นอกจากต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวแล้ว ป่าแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด อาทิ นกนานาสายพันธ์มากกว่า 300 ชนิด

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน