ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชีวิตลำปางรับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร"กระทรวงวัฒนธรรม
     ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 17 ปี ประจำปี2562 ได้มี พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562  และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562 ที่ผ่านมาทั้งนี้ นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชีวิตได้รับโล่รางวัล"วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคลจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรม

 


นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35ได้กล่าวความรู้สึกหลังเข้ารับรางวัลดังกล่าว ว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีที่งดงามของความเป็นไทย รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยได้นำเสนอ/ถ่ายทอดผ่านงานเขียนหนังสือชุด ฮีตฮอยคนเมือง วิถีชีวิตที่งดงามของผู้คนชนบทภาคเหนือ และบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้"โรงเรียนชีวิต" เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจ มาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนชีวิต ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ 7 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง  ผู้ที่สนใจสามรถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับนิทรรศการองค์ความรู้ท้องถิ่น วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้


ประทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ ลำปาง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน