ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา ก่อนจะเดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพระภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่  โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก 


นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พระเจ้าตนหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา ก่อนจะเดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพระภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่  โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน