ขับไล่ นอภ.!!กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวหน้าที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์เมืองคอนประท้วงขับไล่ นอภ. -เรียกร้องกรมการปกครองเร่งพิจารณาย้ายนายอำเภอโดยด่วน
(3 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวานนี้ (2 ต.ค.) อำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้ให้มีการประชุมประชุมเดือน ซึ่งตามปกติจะมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขาร่วมประชุม ในในวันนี้นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล รวมกว่า 100 คน ไม่ยอมเข้าร่วมประชุม และได้มารวมตังกันบริเวณหน้าที่ง่าการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมเรียกร้องให้ทางกรมการปกครองเร่งพิจารณาโยกย้ายนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  พ้นหน้าที่นายอำเภอจุฬาภรณ์  ตามที่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึงจงหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา

 


นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่าหลังจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.จุฬาภรณ์ เข้ายื่นหนังสือถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้พิจารณาโยกย้ายนายอำเภอจุฬาภรณ์คนปัจจุบันออกจากพื้นที่ โดมีนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช รับหนังสือแบะยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน แต่ต่อมานายสมพงษ์ ได้แจ้งว่านายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นผู้อำนวยการระดับสูง (ระดับ 9) ทางจังหวัดไม่มีอำนาจในการพิจารณาโยกย้าย จึงส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป  ต่อมาทางผู้ราชการกรมการปกครองได้เดินทางลงมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าหารือเรื่องการโยกย้ายนายอำเภอจุฬาภรณ์ ทางผู้ตรวจ ฯรับปากว่าจะเสนอเรื่องให้อธิบดีพิจารณาอย่างเร่งด่วนต่อไป

            “แต่เวลาผ่านมากว่า 20 วันแล้วยังไม่มีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอจุฬาภรณ์ ตามมข้อเรียกร้องของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ในวันนี้ (2 ต.ค.) อำเภอจุฬาภรณ์จัดประชุมประจำเดือนทางชมรมกำนน ผู้ใหญ่บ้านมีมติว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมและมารวมตัวเรียกร้องให้ทางกรมการปกครองเร่งพิจรณาดำเนินการโกย้ายนายอำเภอท่านนี้พ้นหน้าที่จาก อ.จุฬาภรณ์ ต่อไป”

ส่วนถึงสาเหตุที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช รวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมและขอให้พิจารณโยกย้ายนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอจุฬาภรณ์ ตามมติของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และร้องขอให้มีการโยกย้ายนายอำเภอคนอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน
ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของนายอำเภอท่านนี้ไม่เหมาะสม และไม่สามารถทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกตำบล และหมู่บ้านของ อ.จุฬาภรณ์ ได้ร่วมกันลงชื่อในรายงานการประชุมที่มีมติร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการโยกย้ายนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ พ้นพื้นที อ.จุฬาภรณ์โดยด่วน

            สำหรับสาเหตุหลัก  ๆ 3 ประการ ที่มาร้องขอให้มีการโยกย้ายนายอำเภอออกไป ประการแรก คือ การประชุมเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการชี้แจงปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนให้ที่ประชุมทราบ ประการต่อมา คือ เรื่องงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 200 ล้านบาท ของ จ.นครศรีธรรมราช โดยและอำเภอจะได้รับประมาณเฉลี่ยอำเภอละเกือบ  10 ล้านบาท แต่อำเภออำเภอจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรแม้แต่บาทเดียว  เนื่องจากนายอำเภอที่ไปร่วมประชุมกับทางจังหวัดไม่แจ้งข้อมูลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อนำไปสู่การกำหนดโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และประการสุดท้าย คือ การใช้อำนาจโดยไม่ฟังบุคคลใด จนกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาโยกย้ายนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ ออกจากพื้นที่ แล้วส่งนายอำเภอคนอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีปนะสิทธิภาพ

            ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.จุฬาภรณ์ กล่าวอีกว่า ประชาชนใน อ.จุฬาภรณ์ขาดโอกาสที่จะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนมาช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในอำเภอจุฬาภรณ์ได้   ซึ่งที่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ภัยแล้งและอื่น ๆ อย่างแสนสาหัส แต่นายอำเภอไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใช้อำนาจตนเองเป็นใหญ่โดยไม่รับฟังกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคคลอื่น ทำให้เกิดความแตกแยกเป็นปัญหากระทบถึงการดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างมาก.

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว/ ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน