นายกนักประดิษฐ์ฯเตรียมเปิดโครงการ ‘Young Creative Awards 2020’ - หวังเยาวชน ส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างผู้ประกอบกการ (Start Up) รายใหม่
นายกฯ นักประดิษฐ์ฯ’ เตรียมเปิดโครงการ  ‘Young Creative Awards 2020’ - หวังเยาวชน ส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ - เผยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ (Start Up) รายใหม่ และเน้นให้รู้จักรักษาหวงแหนทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

            นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์  นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2562 ของทางสมาคมฯ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวานนี้ (28 กันยายน) ว่า ทางคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อที่จะจัดทำโครงการ Young Creative Awards 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Startup ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ต่อมา เป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รายใหม่ของประเทศ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนไทยตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันได้ในระดับโลก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมเยาวชนและภาคเอกชน ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้าแข่งขัน และมีการฝึกการดำเนินการในด้านธุรกิจ จากผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ เพื่อสามารถต่อยอดเพื่อให้ใช้ได้จริง รวมทั้ง ผลักดันให้เยาวชนรู้จักการหวงแหนและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งถือเป็นจุดหนึ่งที่ทางโครงการฯ จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ


               “ทางสมาคมฯ มีความตั้งใจว่า โครงการดังกล่าว จะเกิดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ ของเยาวชนไทย และสร้างโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยผลงานที่น้องๆ เยาวชนที่จะส่งเข้าร่วมจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ มีศักยภาพ ไม่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้อื่น รวมทั้ง ต้องไม่กระทำการใดๆเพื่อซึ่งจะได้ผลงานมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผมจึงขออยากขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆ ในการที่จะมีเวลาคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เกิด สตาร์ทอัพ” (Startup)  สร้างธุรกิจ แก้จน  สร้างโมเดลธุกิจใหม่ เติมโตแบบฉับพลันและยั่งยืน และจะไขปัญหาของประชาชนในชีวิตประจำวัน และสร้างมูลค่าในเวทีโลก ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผมจะได้ทยอยๆ บอกกับน้องๆ ให้ทราบต่อไป 
            โดยเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้อนุมัติหลักการ เป็นที่เรียบร้อย รอเพียงแค่งบประมาณและการสนับสนุนในหลายภาคส่วน 
เพราะการจัดหารแข่งขันครั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลา เตรียมการ 30 วัน รับสมัครและคัดเลือก 45 วันและ ผึกอบรมผู้เข้าแข่งขันอีก 30 วัน และทำการแข่งขัน 90 วัน ” นายภณวัชร์นันท์กล่าวบรรยงค์  จันทร์รอด  รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา)

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน