ประธานสภาอุตสาหกรรมศรีสะเกษจับมือกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สภาอุตสาหกรรม  จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จงศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้นำคณะ กรอ.จ.ศรีสะเกษ  ไปร่วมสัมมนากับกระทรวงมหาดไทยที่จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  (กรอ.)  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค  (ระดับนโยบาย)  ที่ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น  4 โรงแรม Miracle  แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยมี  ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค” 

 

 


วัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กรอ.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด   ซึ่งได้ผ่านการร่วมคิดร่วมทำในภูมิภาคมาแล้ว  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นประธาน  กรอ.จังหวัด  และกลุ่มจังหวัด  รวมถึงคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดจากภาคเอกชนทุกองค์กรทั่วประเทศ  จำนวนประมาณ 600 คน โดยกระทรวง มหาดไทย  ต้องการให้ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

 

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์  รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม   ได้ขอให้ กรอ.ช่วยกันถักทอเรื่องใหญ่  4  เรื่อง  คือ  เรื่องไทยแลนด์ 4.0  เรื่องการพัฒนาที่ยังยืน   เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื่อมโยงประชากรโลก  เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  เรื่อง BCG  สำหรับโจทย์ของการเติบโตอย่างยั่งยืนคือ  คนต้องมีคุณภาพโดยการใช้พลังของทุกภาคส่วนในการผลึกกำลังกันและความเข้มแข็งจากภายในต้องเริ่มสร้าง  Smart citizen ให้ทุกคนเป็น คนเก่ง คนดีมีสุข  มีจิตอาสา จะทำอย่างไรให้เป็น  people  power  ไม่ใช่ market power  ให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและให้ใช้หลักการ  BCG  ของ  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจโมเดลใหม่ BCG     B  คือ Bio  economy  เศรษฐกิจชีวภาพ   C คือ  Circular economy  เศรษฐกิจหมุนเวียน  G  คือ  Green  economy  เศรษฐกิจสีเขียว ครอบคลุมเรื่องการกินดีอยู่ดีของประชาชน ยกมาตรฐานชีวิตของผู้คนในพื้นที่  เอาภูมิปัญญาของภูมิภาคเปลี่ยนการท่องเที่ยวทำให้เป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เม็ดเงินตกอยู่กับประชาชนมากขึ้น  สรุปคือการรวมคนของ กรอ. คือ  เอาปัญญาของภูมิภาคมาจัดการเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า นโยบายของรัฐบาลจะช่วยทำให้เศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ  และประเทศไทยดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข จังหวัดศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน