ปศุสัตว์เมืองคอน ติวเข้มแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ปศุสัตว์เมืองคอน ติวเข้มแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 17 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช น.สพ. สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายไสว เขียวจันทร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะที่ (Functional exercise) เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มี น.สพ. ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดยมีปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบกิจการโรงฆ่าสุกร ผู้เลี้ยงสุกร เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ


ทั้งนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจำนวน 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มีประเทศแถบทวีปเอเชียจำนวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ ลาว เมียมม่า และล่าสุดประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จึงกำหนดให้มีการซักซ้อมแผน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากวิทยากรผู้มีความรู้จากกรมปศุสัตว์   

ภาพ/ข่าว ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน