อบจ.โคราช แถลงพร้อมรับทัพนักกีฬากว่า 15,000 คน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ภาคอีสาน สาธรเกมส์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 4 ก.ย. 62 เวลา 10.30 น. ที่ รร.ชุนหลีแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายก อบจ., พล.ต.ต.ธนิต  ไทยวัชรามาศ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3, นายชาตรี  สินสนอง หน.งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค (แทน) ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และ นายพาณิชย์  สินสุข ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)จังหวัดนครราชสีมา นายบัณฑิต  ชนะชัย  ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ (แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31 ร่วมแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน     ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวถึงความพร้อมในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ  ว่า อบจ.นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมี กำหนดจัด “การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือ “สาธรเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2562  ณ สนามกีฬาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยกำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่  21 ต.ค. 62 ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา มีการดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความพร้อมเต็ม 100%   ไม่ว่าจะเป็นด้าน การจัดการแข่งขัน, สนามแข่งขัน, ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่, ด้านงบประมาณ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ  เพื่อรองรับ ผู้บริหารพร้อมคณะ รวมถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน  จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 จังหวัดภาคอีสาน  “อบจ.นครราชสีมา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการต้อนรับทีมนักกีฬานักเรียน อปท. ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน “สาธรเกมส์” ในครั้งนี้  โดยจะเห็นได้ว่า อบจ.นครราชสีมา มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ภายใต้ กฎ กติกาการแข่งขันที่เป็นสากล ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เด็กนักเรียน สังกัด อปท. มีโอกาสก้าวหน้าในด้านกีฬาทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค สู่การคว้าชัยชนะในระดับประเทศต่อไป”     นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว

 

 

 

 


ด้าน นาย อนุวัฒน์ฯ รองนายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบการจัดการแข่งขัน รวมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแข่งขันฯ ว่า นับเป็นโอกาสดีที่ อบจ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ให้เราได้เผยแพร่ความเป็น “โคราช” อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งได้นำชื่อ  “ต้นสาธร” ต้นไม้ประจำ จ.นครราชสีมา มาใช้เป็นชื่อในการจัดการแข่งขันโดยที่มาของ “ต้นสาธร” นั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดเกล้าพระราชทานกล้าไม้มงคลพระราชทานประจำ จ.นครราชสีมา ส่วนสัญลักษณ์นำโชค (มาสคอต) ชื่อ  “อีนางสาธร” ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงชาวโคราช  มีผมทรงดอกกระทุ่ม นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อตะเบงมาน  มือถือคบเพลิง    ตำนาน ของกองทัพคุณย่าโมที่รบชนะข้าศึก ณ ทุ่งสัมฤทธิ์    ทางด้าน พล.ต.ต.ธนิต  ไทยวัชรามาศ กล่าวว่า ทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค3 มีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าพักในศูนย์ จำนวน 500 คน ซึ่งอยากให้มั่นใจว่าเมื่อนักกีฬาเข้ามาพักที่นี่จะได้รับความสะดวก มีความปลอดภัย ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางการแข่งขันการเดินทางไปมาสะดวก ทั้งนี้ ศูนย์ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มที่   นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 31 และ นายพิสิษฐ์     ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 31 จำนวน 11 รร., เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 33 รร. และ รร.สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 3 รร. รวมถึงกองทัพภาคที่ 2,รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่(ในพื้นที่ใกล้ตัวเมือง) จำนวน 6 รร. รวมจำนวนที่พักจากหน่วยงานเครือข่ายทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 59 แห่ง และที่พักสำรองอีกจำนวน 12 แห่ง ที่ได้สนับสนุนที่พักให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสที่ อบจ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้  ด้านนายชาตรี  สินสนองฯ กล่าวว่า ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 รับผิดชอบด้านการเตรียมความพร้อมของสนามที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 11 ชนิดกีฬา ทั้งสิ้น 12 สนาม คือ 1.สนามกีฬาค่าย   สุรนารี, 2. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ, 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 6.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ 7.โรงเรียนสุรนารี       8.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 9.โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, 10.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, 11.ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์  และ 12.สนามวีเอสแบดมินตัน รวม 12 แห่ง ดังนี้  จากนั้นนายพาณิชย์  สินสุข กล่าวในด้านชนิดกีฬา ประเภทกีฬา รวมถึงหลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขันกีฬาระดับสากล ซึ่งมีความเป็นกลาง  และยุติธรรม  เป็นไปตามกติกาการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา  ประกอบด้วย  กรีฑา, เทเบิลเทนนิส, วอลเล่ย์บอล, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตซอล, เปตอง / เปตอง ประเภท ชู๊ตติ้ง, แบดมินตัน, หมากรุกไทย และหมากฮอส แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นอายุ 12 ปี , 14 ปี , 16 ปี และ 18 ปี (ชาย-หญิง) โดยวิธีการจับฉลากแบ่งสาย ซึ่งจะมีขึ้นในวัน 25 ก.ย. 62  ณ รร.สีมาธานี    “การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “สาธรเกมส์” เริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 31 ต.ค. 62 โดยจะมี     พิธีเปิดในวันที่ 21 ต.ค. 62 และพิธีปิด ในวันที่ 30 ต.ค. 62 ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 นี้ อย่างไรก็ตาม อบจ.นครราชสีมา มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อรองรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน    กว่า 15,000 คน อย่างเต็ม 100%

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน