หวั่นเกิดสงครามแย่งน้ำ กลุ่มรักษ์สีคิ้วยื่นหนังสือ3หน่วยงาน ขอให้มีคำสั่งรื้อถอนโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบที่จะสูบน้ำจากลำตะคองมาใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ เวลา 09.45 น. วันนี้(29 ส.ค.62) กลุ่มรักษ์สีคิ้ว นำโดย น.ส.สุรีรัตน์ ด่านกุล ประธานกลุ่มฯ และชาวบ้านผู้ใช้น้ำอำเภอสีคิ้ว ร่วมกับชาวบ้านผู้ใช้น้ำตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และนาง ธันยพร วงศ์สวัสดิ์ ตัวแทนกลุ่มราษฎรบ้านจระเข้หิน ต.จระเข้หินฯ เป็นตัวแทน ยืนหนังสือถึง 3 หน่วยงาน กรณีที่โรงงานน้ำตาลครบุรี ได้ก่อสร้างสะพานรับท่อน้ำดิบและก่อสร้างโรงสูบน้ำข้ามคลองบุ่งยาง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ไปใช้ในกิจการ จะทำให้เกิดปัญหาน้ำไม่พอใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตร และเกิดการแย่งชิงน้ำในระหว่างประชาชนด้วยกัน

 

 

 

หวั่นเกิดสงครามแย่งน้ำ กลุ่มรักษ์สีคิ้วยื่นหนังสือ3หน่วยงาน

โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นหนังสือให้ 3 หน่วยงาน ได้แก่  1. ผวจ.นครราชสีมา ขอให้มีคำสั่งรื้อถอนโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบ ของบริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด และขอให้งดการออกหนังสือรับรองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63(พ.ศ.2537) ข้อ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านไทย 2546     2. คณะกรรมการ ปปช.จังหวัดนครราชสีมา ขอร้องทุกข์กล่าวโทษการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ของนายณรงค์ ภูมิจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และข้าราชการในสำนักงาน ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมา   3.ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขานครราชสีมา ขอให้มีคำสั่งให้รื้อถอนโรงสูบน้ำและสะพานวางท่อน้ำดิบ ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด และงดการออกใบอนุญาติสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำซึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19 ส.ค.ที่ผ่านมากลุ่มเรารักษ์สีคิ้วได้เคยมายื่นหนังสือถึง ผวจ.นครราชสีมา ขอให้ปฎิบัติการตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย  กรณีการขออนุญาติก่อสร้างสะพานรับท่อน้ำดิบ และการก่อสร้างโรงสูบน้ำข้ามคลองบุ่งยาง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วฯ ของโรงงานน้ำตาลครบุรี มาแล้ว   

 

 

 

หวั่นเกิดสงครามแย่งน้ำ กลุ่มรักษ์สีคิ้วยื่นหนังสือ3หน่วยงาน
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.1/ว 6352 ถึง น.ส.สุรีรัตน์ ด่านกุล ประธานกลุ่มรักษ์สีคิ้ว มีข้อความแจ้งว่า "ตามที่ท่านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีขอคัดค้านการก่อสร้างสะพานรับท่อน้่้ำดิบและก่อสร้างโรงสูบน้ำข้ามคลองบุ่งยาง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของบริษัท น้ำตาลครบุรี นั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

ภาพ/ข้อมูล ขอบคุณ โคราชฟอรั่ม ออนไลน์ 

ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน