ลพบุรี สานฝันสู่โลกกว้างให้นักเรียนผู้พิการทางปัญญา (ชมคลิป)

  จังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล และภาคอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กผู้พิการทางปัญญา โดยจัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา พัฒนาการเรียนรู้และช่วยตัวเอง

 โดยเมื่อเช้าวันนี้19 ส.ค. 62  นายบำรุง รื่นบันเทิง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกลู อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างจังหวัดลพบุรี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล และภาคเอกชน ทั้งนี้ได้มีพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุน


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสานฝันสู่โลกกว้าง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะให้กับเด็กนักเรียนที่พิการทางด้านปัญญาของโรงเรียนแห่งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันหว่านข้าวแบบนาโยนลงในแปลงนา ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกวันแม่ และจะทำการเก็บเกี่ยวในวันพ่อตามที่ได้ทำกันมาเช่นทุกปี

 ทั้งนี้เด็กๆ จะได้นำความรู้ในด้านการเกษตรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันที่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้รับความรู้ในเรื่องของการเกษตรในด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งผลผลิตทางด้านการเกษตรก็นำมาปรุงเป็นอาหารแก่เด็ก ๆ เองซึ่งองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่พิการทางด้านปัญญาของโรงเรียนแห่งนี้

ภาพ-ข่าว  กฤษณ์ สนใจ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.ลพบุรี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง