ชาว อ.นาบอนเดือด บุกศาลากลางยื่นคัดค้ายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 โรงใหญ่ ชี้ส่งผลกระทบวิถีชาวบ้านและชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ส.ค. 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีตัวแทนประชาชนจาก 3 ตำบลของ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  ตำบลแก้วแสน ตำบลนาบอน และตำบลทุ่งสง กว่า 50 คนเดินทามายื่นหนังสือร้องเยนถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดค้านการก่อร้างโรงไฟกำชีวมวลนาบอน 1 และ 2 ในพื้นที่ตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีรรมราช โดยนายเอิบ สารานิตย์ นางบุญยัง อักษรพันธ์  นางจิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ นายหวิด เพ็ชราการ และนายสิทธา ชำนาญกิจ เป็นแกนนำ ซึ่งมีนางจีรภา รอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียน

 

 


            นายเอิบ สารานิตย์ จากการที่มีบริษัทเอกชนจะทำการก่อสร้างโรงไฟชีวมวลจำนวน 2 โรง กำลังการผลิด โรงงานละ 25 เมกะวัตต์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอนาบอนยังมิได้รับทราบการประกาศกำหนดให้พื้นที่อำเภอนาบอนในบางส่วนจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สีม่วง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยผังมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางสภาองค์กรชุมชนประชาชนในตำบลทุ่งสงเห็นว่าการกำหนดให้พื้นที่ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอนโรงไฟฟ้าชีวมวลจะสร้างปัญหา ให้กับพื้นที่เขตอำเภอนาบอนทั้ง 3  ตำบล รวมทั้งในพื้นที่ เช่น ตำบลปริก ของอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลหลักช้าง ของอำเภอช้างกลาง ซึ่งอยู่ภายในรัศมี 5กิโลเมตร

 

 

ประกอบกับทางบริษัทหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตอบคำถาม และชี้แจงและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายภาคหน้ตามที่สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งสงละประชาชนสอบถามได้ และยังมีประชาชนจำนวนมากคัดกันการก่อสร้าง ไม่เอา โรงงานไฟฬดังกล่าวในพื้นที่ตำบลทุ่งสง และพื้นที่อีกทั้งความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยังไม่ใกล้เคียงครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวข้างดัน การกระทำอาจก่อให้เกิดปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน ในอนาคคต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เห็นว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดขึ้นในองค์กรสภาชุมชนตำบลทุ่งสงและประชาชนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราร จะได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่มจากการก่อสร้าง ตลอดจน การผลิตไฟฟ้าจากโครงการ ที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำและการบาคแคลนน้ำใช้มลภาวะทางเสียง อุบัติเหตุจากการคมนาคม ปัญหาค้นสุขภาพ ความเครียดและความรำคาญ โรคระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเกิด รวมถึงบยะและของเสียอันตรายต่าง ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดเย้งภายในชุมชน ประกอบกับอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 52 % ทำการเกษตรยางพารา ปาล์มน้ำมัน เลี้ยงสัตว์ โดยต้องใช้น้ำเป็นหลักอาจทำให้วิถีชีวิตประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องเปลี่ยนไปและทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งระบบนิเวศปาดันน้ำถูกทำลายจากโครงการนี้เละการ

 ซึ่งการกำหนดพื้นที่สีม่วงดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงหลักทางภูมิศาสตร์ ทิศทางของลม และพื้นที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ยังคงคงมีความอดมสมบูรณ์ซึ่งไม่เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่สีม่วงในตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน และพื้นที่ใกล้เคียงสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งสงและประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งสง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง มีความประสงค์ แสดงเจตนา ลงลายมือชื่อคัดค้าน ไม่เอา การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวในพื้นที่ตำบลทุ่งสงสงรวมถึงการยกระดับขับเคลื่อนให้มีการพิจารณายกเลิกพื้นที่สีม่วงและตรวจสอบประกาศผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้างต้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และบรรเทาความเดือดร้อนตามเจตนารมณ์ของประชาชนต่อไป นายเอิบ สารานิตย์ กล่าวในที่สุด.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน