รมช.เกษตรลงพื้นที่จัดสรรการสูบน้ำเข้านา ป้องกันปัญหาชาวนาแย่งน้ำ (ชมคลิป)

จากกรณีที่ชาวนา จ.สุพรรณบุรี 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เดิมบางบางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และ อ.เมืองสุพรรณบุรี ที่ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ระหว่าง 7 คลอง 19 กำลังได้รับความเดือดร้อนหนักนาข้าว อายุราว 70-80 วัน หลายหมื่นไร่ ขาดน้ำกำลังจะยืนต้นตาย จากปัญหาภัยแล้งประกอบกับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วง

ล่าสุดวันที่ 17 ส.ค.ที่ศาลาเอนกประสงค์ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี สส.สุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 นายศุภชัย ไพรลิน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายยศดนัย น้อยแก้ว ผอ.โครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายรุ่งธรรม บ่อเกิด ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์  นายจีรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ราว 200 คน มาประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดสรรคิวให้ชาวนาได้สูบน้ำเข้านาข้าว ที่ใช้น้ำคลอง มอ.ระหว่างคลอง 7 อ.สามชุก ถึง 19 อ.เมืองสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รมช.เกษตรลงพื้นที่จัดสรรการสูบน้ำเข้านาป้องกันปัญหาชาวนาแย่งน้ำ

ด้านนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับชาวนา อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.เมืองสุพรรณบุรี ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำประตูระบายน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท ส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (มอ.) ได้ราว 7 คิว หรือ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากเครื่องสูบทั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์รวม กว่า 10 เครื่อง ล่าสุดเครื่องสูบน้ำได้ชำรุดเสียหายไป 7 เครื่อง ประกอบกับมีชาวนาตอนกลางสูบน้ำเข้านาด้วย ระดับน้ำจึงน้อยลง ส่งผลให้น้ำไปถึงแค่คลอง 12 น้ำไปไม่ถึงช่วงท้ายคลอง ซึ่งนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานนายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 12 ให้ช่วยนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มอีกเพื่อเร่งส่งน้ำเข้าคลอง มอ.จาก 7 คิว ให้เป็น 12 คิว ภายใน2 วันนี้ โดยได้มีการจัดสรรคิวให้ชาวนาได้สูบน้ำขึ้นมาใหม่ เริ่มตั้งแต่คลอง 7 ถึงคลอง 12 จะให้ชาวนาเริ่มสูบน้ำได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 22 ส.ค.ไปจนถึงเช้าวันที่ 25 ส.ค.จากนั้นจะเป็นคิวของชาวนาตั้งแต่ คลอง 13 และคลอง 14  เริ่มสูบน้ำได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 25 ส.ค.ไปจนถึงเช้าวันที่ 28 ส.ค.จากนั้นก็จะเป็นคิว ของชาวนาคลอง 15 และคลอง 16  สูบวันที่ 27 -29  ต่อจากนั้นก็จะเป็นคิวของชาวนาคลอง 17 คลอง 18 และคลอง 19 สูบวันที่ 29 – 31 ส.ค.อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำจากประตูน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท ต้องส่งเข้าคลอง มอ.ไม่น้อยกว่า 12 คิว ชาวนาต่างพอใจยอมทำตามข้อตกลงที่จัดสรรคิวให้สูบน้ำและชาวนาต่างก็ภาวนาขอให้ฝนตกลงมาช่วยอีกทางจะได้มีน้ำใส่นาข้าว

ขณะเดียวกันต้องขอร้องชาวนาบางราย ที่ไม่ยอมทำตามข้อตกลงได้แอบลักลอบสูบน้ำเข้านากันทั้งที่ชาวนาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือหยุดสูบน้ำเข้านาช่วงนี้  ส่วนนาข้าวที่ได้รับปัญหาจากภัยแล้งเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศภัยแล้ง เพื่อเตรียมหาทางเยียวยาช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในฤดูการทำนาปีนี้ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว มงคล  สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา โสภณ สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี 

รมช.เกษตรลงพื้นที่จัดสรรการสูบน้ำเข้านาป้องกันปัญหาชาวนาแย่งน้ำติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน