สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สุโขทัย ได้รับการตอบรับเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้

จังหวัดสุโขทัยจัดงานเจรจาธุรกิจสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุกอย่างบูรณาการ ณ โรงแรมเลเจนด้าสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยในวันนี้มีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ นางสาวณัฐธิศา  พิชยานนท์  พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดสุโขทัย และได้ดำเนินการแปลงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและศักยภาพของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ IG โดยมีนางสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท 24 ช๊อปปิ้ง ในกลุ่ม CP ALL และนายพุทรางกูร  เมฆดารา  รองนายกสมาคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจสมาคมชิงไห่แห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้ด้านช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเจรจา

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สุโขทัย ได้รับการตอบรับเพิ่มช่องทางจำหน่าย

โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ  ทีคะสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้พร้อมกับกล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย เป็นต้นกำเนิดประเทศไทย เป็นเมืองหลวงเก่าและมีประวัติศาสตร์สืบทอดมาอย่างยาวนาน ทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสืบต่อในงานหัตถกรรม งานฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์  และได้รับการยอมรับโดยทั่วทั้งในและต่างประเทศ เช่นผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจก เครื่องทอง เครื่องเงินโบราณ เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก อีกทั้งจังหวัดสุโขทัย ยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ครบวงจร ครบองค์ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และมีสินค้าที่รอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย ส้มแม่สิน ละมุด ใบตองกล้วยตานีสุโขทัย และผ้าตีนจก ซึ่งเป็นผ้าทอของชาวหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้เปิดให้มีการเจรจาธุรกิจการค้า และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกสมาคมชิงแห่งประเทศไทย ผู้บริหารบริษัทซีพีออลล์ บริษัททเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง  และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ได้มีผลิตภัณฑ์ของ จังหวัดสุโขทัยมาร่วมโต๊ะเซ็นสัญญาธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการของจังหวัดสุโขทัย มีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนในการดำเนินกิจการ และคาดว่าในการจัดการเจรจาธุรกิจครั้งนี้ จะสามารถนำเม็ดเงินให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัย เป็นจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง 

ข่าว/ภาพ/ ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดสุโขทัย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน