ชาวสตูลยังคงจัดกิจกรรมทำดีถวายแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรม”ปลูกต้นไม้และเก็บขยะ”

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนขันและเครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดสตูล ปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนคลองบำบัง บ้านกะดุ หมู่ 2 ตำบลควนขัน ตรงข้ามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำหรับต้นไม้ที่ปลูกริมเขื่อนคลองมำบังในครั้งนี้เป็นต้นเสลา จำนวน 200 ต้น เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมริมเขื่อนให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนในอนาคต โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทสม.จังหวัดสตูล และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

 

นายอเนก ขันทสิกรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดสตูลรายงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน