กอ.รมน.ชุมพรเร่งแก้ปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง

กอ.รมน.ชุมพรเร่งแก้ปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมภายในตามสบายรีสอร์ท ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร (กอ.รมน.ชพ.) ได้จัดโครงการ“สื่อมวลชนสัมพันธ์ กอ.รมน.ชพ.” โดยมี พ.อ.จำรัส สังขะวร รอง ผอ.กอ.รมน.ชพ. (ทหาร) เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคม ความเห็นร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง 2.สร้างเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเรื่องที่ผลต่อความมั่นคง 3.ต่อต้านกระแสข่าวลือ 4.เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบเรียบร้อยกับบ้านเมือง 4.ป้องกันความขัดแย้งทางสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง และ 5.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมีสื่อมวลชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

กอ.รมน.ชุมพรเร่งแก้ปัญหาใหญ่ 3 เรื่อง

พ.อ.จำรัส กล่าวว่า นอกจากวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อดังกล่าวแล้ว ขณะนี้มีปัญหาเร่งด่วน 3 เรื่องใหญ่ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.ชพ.ให้รีบหาทางแก้ไขก็คือ 1.ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการสร้างบ้านนกอีแอ่นกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยได้ประสานกับฝ่ายปกครองและตำรวจ สภ.บ้านมาบอำมฤตขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารของ กอ.รมน.ชพ.แล้ว 2.ปัญหาการลักลอบดูดทราย ใน ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ อบต.หินแก้ว ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และ 3.ปัญหาสถานที่ทิ้งขยะในพื้นที่บ้านเขากล้วย ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร ซึ่ง กอ.รมน.ชพ.จะลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

“อีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ช่วยกันพิจารณาก็คือโครงการเจียรนัยเยาวชน ซึ่ง กอ.รมน.ชพ.เห็นว่า ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้ทำให้พฤติกรรมของเยาวชนที่ต้องเบี่ยงเบนไปอย่างรวดเร็วมาก ทำให้ขณะนี้เยาวชนส่วนใหญ่หลงลืมขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ความสำคัญของไทย ทั้งเรื่องวันสำคัญต่างๆ ของชาติไทย ส่วนใหญ่เด็กๆ ตอบว่ารู้จักแต่วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์เท่านั้น หรือแม้แต่พระนามของรัชกาลที่ 1 ยังมีเยาวชนหลายคนที่ตอบไม่ได้ว่าคือใคร ส่วนการยกมือไหว้ผู้อาวุโสที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทย เด็กๆ ในสมัยนี้ก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร เราจึงควรร่วมกันหาแนวทางในการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้เยาวชนให้มากขึ้น” พ.อ.จำรัส กล่าว
ภาพ/ข่าว นายเอกชนะ  นวนละมัย  ศูนย์ข่าวภูมิภาคทีนิวส์จ.ชุมพร  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน