ปทุมธานีนอภ.ร่วมแขวงการทางเปิดงาน Thailand Big Move Road Safety

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 ส.ค.2562 นาย อาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมือง นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี เป็นประธานร่วมกันเปิด เวทีปรึกษาหารือ การหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนนจังหวัดปทุมธานี  Thailand Big Move: Road Safety ณ ศูนย์ประชุมวัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนานมาก

     การหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน  THAILAND BIG MOVE ROAD SEFTY จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวะ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต เป็นจำนวนมากในแต่ละปี การทำงานควรมุ่งเข้าไปเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีโจทย์ที่ท้าทาย ว่าทำอย่างไรจะให้ครูและนักเรียนนักศึกษาเปลี่ยนจาก ‘คนดู’ เป็น ‘ผู้เล่น’? โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง ตลอดจน อดไม่ได้ที่จะพานักเรียน/นักศึกษาออกจากรั้วมาแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ ศูนย์ปลอดภัยทางถนน และเครือข่ายในระยะยาว นอกจากนั้น การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเป็น Entry Point ที่ดึงศักยภาพเยาวชนและทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ปัญหาและเป็น Quick win ที่สำคัญ

    

                           


ด้าน นายอำนาจ  จันทร์ช่วง ผู้แทนคณะทำงาน Thailand Big Move: Road Safety” จังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า การหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนนจังหวัดปทุมธานี   โดยปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต ให้ลดน้อยลง การทำงานของเครือข่ายฯ มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเริ่มจาก การเปลี่ยนจาก ‘คนดู’ เป็น ‘ผู้เล่น’ โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของตนเอง ตลอดจน อดไม่ได้ที่จะพานักเรียน/นักศึกษาออกจากรั้วมาแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ ศูนย์ปลอดภัยทางถนน และเครือข่าย ตลอดจน การร่วมกันค้นหา และแก้ปัญหาจุดเสี่ยง โดยดึงศักยภาพเยาวชน และทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง