นาทีระทึก!!130 ครัวเรือนทิ้งบ้านหนีกระเจิงออกจากพื้นที่-จิตอาสาทุกสายมุ่งสู่ร่วมสกัดไฟไหม้“ป่าพรุควนเคร็ง”รวมพลังเฝ้าระวังดับไฟทั้งคืน

(2 ส.ค.) สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่กว่า 100 นายทั้งตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้า ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านจิตอาสา นำรถดบเพลิง รถน้ำ และอปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ช่วยดับไฟไหม้ปาพรุ โดยเมื่อวานนี้ (1 ส.ค.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในที่เกิดเหตุ

 

 

 

 

            (2 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดขาว มีเถาวัลย์ขึ้น และเป็นทุ่งหญ้าวัชพืชแห้งทับถม ทำให้ไฟยังคงลุกลามอย่างรวดเร็ว จนไห้สวนปาล์มขงชาวบ้านบ้านสามตู  หมู่ 4ต.การะเกด  และพื้นที่ บ้านดอนโรง  หมู่ 8 ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  จนยังเหลืออีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเข้าถึงบ้านเรือนของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำดับไฟ พร้อมใช้รถแมกโฮขุดร่องทำแนวกันไฟตลอดทั้งคืน   โดยมีพื้นที่ไฟไหม้ใน  บ้านดอนโรง  หมู่ 8    ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช หลายร้อยไร่ เฉพาะที่เป็นสวนปาล์มน้ำมันและไรนาสวนผสมของราษฎรได้รับเสียหายประมาณ 200 ไร่ ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากหมอกควันที่ไหม้สวนปาล์ม ไร่นาและทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณ 80 ครัวเรือน   ส่วนในพื้นที่ไฟไหม้ใน บ้านสามตู  หมู่ที่ 4 ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จว.นครศรีธรรมราช โดยไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยไร่เช่นกัน และเข้ามาในบริเวณบ้านของชาวบ้าน ไหม้สวนปาล์มน้ำมัน ไร่นาสวนผสมของชาวบ้านได้รับความเสียหายประมาณ  500-600 ไร่  ไร่  ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟที่ไหม้สวนปาล์ม  ไร่นาสวนผสม  และทรัพย์สินอื่น ๆประมาณ  80  ครัวเรือน  รวมเนื้อที่ไฟไหม้สวนปาล์ม และไร่นาสวนผสมของชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง  2  ตำบลประมาณ 800-1,000  ไร่ความเสียหายประมาณ  130 ครัวเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสำลักควันไฟจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้แต่อย่างใด 

            สำหรับสาเหตุการเกิดไฟไหม้และปัญหาอุปสรรคในการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง มาจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน  ลมพัดค่อนข้างแรงทำให้ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็ว โดยเฉพาะหญ้าและสิ่งปฏิกูลที่ไฟถูกลมหอบพัดออกไปติดและลุกลามในพื้นที่อื่น ๆ เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว  และมีกลุ่มหมอกควันไฟหนาแน่นเป็นจำนวนมาก กำลังพลจิตอาสาที่มาช่วยดับไฟก็ไม่สามารถเขาไปถึงจุดที่ไฟไหม้ได้ และบริเวณที่ไฟไหม้นั้นเป็นพรุมีหญ้าแห้ง วัชพืชทับถมอยู่หลายชั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายและอยู่ในชั้นใต้ดิน  เนื่องจากระดับความชื้นของน้ำใต้ผิวดินพื้นที่ป่าแห้งและลดลงอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 


ในขณะที่ พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.การะเกด อ.เชียรใหญ่ พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์   พ.ต.ท.สงัด ตุ้งซี่   สว.สส.สภ.การะเกด ได้นำกำลังตำรวจไปอำนวยความสะดวกด้านการจาจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ป่าครั้งนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากถนนทุกสายในพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมวกควันไฟทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก  นอกจากนี้กำลังตำรวจ สภ.การะเกด ซึ่งเป็นตำรวจจิตอาสาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ประสานขอรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลการะเกดและเทศบาลตำบลเชียรใหญ่  และมีรถดับเพลิงของหน่วยงานต่าง  ๆ  เข้ามาช่วยสกัดไฟแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ที่ไฟกำลังไหม้อยู่  ได้คอยฉีดน้ำสกัดไฟอยู่รอบนอกป้องกันการลุกลาม จนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาไฟได้มอดลงไปแต่ยังดับไม่หมดทุกจุดและพร้อมที่จะกลับมาลุกลามได้อีกตลอดเวลา    

 

 

 

 

            เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนประกอบด้วยกำลังจิตอาสาประชาชน  เจ้าหน้าที่ปกครองของอำเภอเชียรใหญ่  และเครือข่ายกลุ่มดับไฟป่าบ้านบ่อล้อ  สถานีดับไฟป่าบ้านพรุควนเคร็ง (บ้านท้ายทะเล)  หมู่   ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช   หน่วยทหาร  ร.15   พัน  2  ได้ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ช่วยกันทำแนวกั้นสกัดไม่ให้ไฟไหม้ลุกลามออกไปเป็นวงกว้างไปมากกว่าเดิม   โดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมดับไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ได้มาอำนวยสะดวกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ และแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   ในภาพรวมถือว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งได้คลี่คลายลงไประดับหนึ่งแล้ว  แต่บางส่วนไฟยังดับไม่สนิทยังคกครุ่นไม้อยู่ใต้พื้นดิน ซงเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสายังต้องคอยระวังเหตุอยู่ตลอดเวลา.ซึ่งข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป.

 

 

 

 

 

ภาพ/คลิป กลุ่มไลน์ดัไฟป่าพรุควนเคร็ง

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน