โคราชเร่งขุดบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับนางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ตำบลลำนางแก้ว อ.ปักธชัย จ.นครราชสีมา โดยราษฎรในพื้นทีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่มันสำปะหลังเป็นหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต้องการใช้น้ำจำนวนมากในการประกอบอาชีพ พร้อมนี้ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นเดินทางมาดูการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อมาดูภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ เพื่อนำมาทำแผนใช้งบเหลือจ่ายมาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ก่อน เนื่องจากทุกจังหวัดทั่วประเทศต่างประสบภัยแล้งกันอย่างทั่วถึง

ปีนี้ฝนน้อยกว่าทุกปี ทำให้จังหวัดนครราชสีมาประสบภัยแล้ง 14 อำเภอ 45 หมู่บ้าน

ด้านนางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  ปีนี้ฝนน้อยกว่าทุกปี ทำให้จังหวัดนครราชสีมาประสบภัยแล้ง 14 อำเภอ 45 หมู่บ้านที่จังหวัดต้องลงพื้นที่ช่วยแจกจ่ายน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัด บางพื้นที่ที่เกินขีดความสามารถจังหวัดก็ลงมาช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องเครื่องสูบน้ำ และได้ให้ทุกฝ่ายทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นช่วยกันสำรวจบ่อน้ำบาดาลเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้ไปดำเนินการเป่ารื้อทำความสะอาดก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ผลดี สามารถนำบ่อน้ำบาดาลเก่ามาใช้แก้ปัญหาในเบื้องต้อนได้กว่า 100 บ่อเลยทีเดียว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทร์โณทัย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเกือบทุกวัน และอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าว


ภาพ/ข่าว อนุสรณ์ อชิโนปุญวัฒน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน