สุพรรณบุรี สสส.จับมือภาคีเครือข่ายสุพรรณบุรี เข้าโครงการ Thailand Big Move Road Safety เฟส2 (ชมคลิป)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ระดมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดโครงการการระดมความคิดจากผู้แทนจังหวัด 12 จังหวัดภาคกลาง "หนุนเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน" และโครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน"

น.สพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา ประธานมูลนิธิคนเห็นคน เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการมาแล้ว1เฟสได้ผลตอบรับที่ดี มีหลายๆจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในเฟสที่1และสามารถลดยอดการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงได้มีการต่อยอดจัดโครงการThailand Big Move Road Safety เฟส2ขึ้น โดยจะมีการประชุมระดมความคิด แนวคิด และวิธีปฏิบัติจากผู้แทน/แกนนำ แต่ละจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในเวทีการประชุมจะจัดในรูปแบบสบายๆเป็นการแชร์ไอเดียร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยทุกคนสามารถนำโครงการของจังหวัดอื่นไปปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้เหมาะกับจังหวัดของตนได้ ซึ่งในเวทีนี้ก็ยังได้รับคำแนะนำและได้รับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน หวังว่าแกนนำจังหวัดจะนำโครงการ วิธีการเหล่านี้ที่ได้ระดมความคิดในรูปแบบ mind  storming ครั้งนี้ ไปขยายต่อเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของอีกหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กร หันมาเห็นความสำคัญในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยลงโดยใช้แนวความคิด "เปลี่ยนคนดู เป็นผู้เล่น ด้วยกลยุทธ์ ขอกาแฟกิน "

สสส.จับมือภาคีเครือข่ายสุพรรณบุรีเข้าโครงการThailand Big Move Road Safety เฟส2

นายธนัทเดช มูลพันธุ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 แกนนำหลักของ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่าจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการในเรื่องรณรงค์ลดจำนวนอุบัติเหตุ การสูญเสียจากอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ซึ่งในเวทีระดับภาคกลางที่จัดขึ้นครั้งนี้ก็ได้นำคณะกรรมการศปถ.รวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ และทีมแกนนำจะนำโครงการนี้ไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อลดปัญหาดังกล่าวให้น้อยลงและหมดไปอย่างยั่งยืน

ทางด้านนายวิญญู สัตบุตร หัวหน้าศูนย์กู้ภัยฯ มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี หนึ่งในแกนนำ  ได้ให้ความคิดเห็นว่า "จังหวัดสุพรรณบุรีของเราได้รณรงค์เรื่องการลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติมาอย่างต่อเนื่อง ตนเองทำงานด้านกู้ชีพ-กู้ภัยมากว่า 25 ปี และได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานเอกชนภาคประชาชนโดยการเป็นตัวแทนของมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ในการเป็นคณะทำงานใน ศปถ.รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมในเวทีระดับภาคกลางเพราะแกนนำแต่ละจังหวัดได้นำเสนอแนวคิดวิธีการที่ประสบความสำเร็จมาบอกเล่ากัน ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปปรับใช้กับจังหวัดสุพรรณบุรีของเรา"ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี  นพดล แก้วเรือง ธนกฤต แตงโสภา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน