ทสจ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกป่าลงในใจคน
ที่ บริเวณป่าห้วยต้นก้อ เขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน บ้านทรายงาม​ อำเภอท่าปลา​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พันเอกประสิษฐิพงศ์​ มูลดี​ รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ เป็นประธาน เปิดโครงการ ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกป่าลงในใจคนในการอนุรักษ์ ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอด ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนและราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

    โดยมี​ นายเชวง​ ไชยหลาก​ ผอ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอก วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ปลัดอาวุโสอำเภอท่าปลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหัวหน้างานเอกชนผู้นำท้องถิ่นท้องที่ราษฎรเยาวชนนักเรียนนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม รายการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ได้บำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก"ปลูกป่าลงในใจคน​" ในการอนุรักษ์ ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสร้างป่า สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและราษฎรตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้อนุมัติโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมหลักอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ​ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนและราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี(พระนามเดิม)​


โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกตั้งบูรณาการทุกภาคส่วนและสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า ให้กลับคืนสู่สภาพป่าสมบูรณ์ดังเดิมรวมถึงเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตจึงได้กำหนดการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก"ปลูกป่าลงในใจคน" ในการอนุรักษ์ ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนและราษฎร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​สยามบรมราชกุมารี​ สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้​ มีต้นยางนา​ ตาว​ มะแข่วน​ ไผ่ซางหม่น​ จำนวน​ 2,000 ต้น

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์อุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน