แล้งหนัก!! ชาวนาต้องหันมาพึ่งบ่อน้ำบาดาลใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง

พื้นที่นาข้าวหอมมะลิประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร ชาวนาในหลายพื้นที่ ต้องหันมาพึ่ง น้ำจากบ่อบาดาลใต้ดิน เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่เกษตรกรชาวนากำลังประสบอยู่ เดือดร้อนกันอย่างหนัก จากปัญหาฝนทิ้งช่วง

 

 

 

แล้งหนัก!!ชาวนาต้องหันมาพึ่งบ่อน้ำบาดาลใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง

เช่นเดียวกับ เหล่าบรรดาเกษตรกรชาวนา ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในเขตตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ต้องเร่งช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมกับวางท่อส่งน้ำ ความยาวหลายสิบเมตร ไปตามแปลงนาของตนเอง ก่อนที่จะทำการเดินเครื่องสูบน้ำ จากบ่อน้ำบาดาลใต้ดิน ที่ชาวบ้านขุดเจาะทิ้งไว้มานานหลายปี เพื่อเอาไว้ใช้งาน ในยามเกิดวิกฤต แก้ปัญหาภัยแล้ง ลดพื้นที่ความเสียหายลง เนื่องจากต้นข้าวบางส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนา เริ่มทยอยยืนต้นแห้งตายกันแล้ว เพราะขาดแคลนน้ำ ขึ้นมาหล่อเลี้ยงลำต้น ที่กำลังเจริญเติบโต

 

 

 

แล้งหนัก!!ชาวนาต้องหันมาพึ่งบ่อน้ำบาดาลใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้ง
นายสายันต์ มิ่งขวัญ เกษตรกรชาวนาที่บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวนาในเขตตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เดือดร้อนกันอย่างหนัก จากปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำในการทำนา เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาทำนาหว่านแทนการปักดำ แต่ก็ต้องมาเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำทำนา ดังนั้นเกษตรกรชาวนาจึงต้องหันมาพึ่ง บ่อน้ำบาดาลใต้ดิน แก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ทำการขุดเจาะ มานานหลายปี เพื่อสูบน้ำขึ้นมารดต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตาย บรรเทาความเดือดร้อน

 

 

 

 

ข่าว ไพรทูล บุญมา ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ยโสธร

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน