รอง ผวจ.ชุมพรเรียกประชุมด่วนที่สุด!แก้ปัญหามังคุดล้นตลาด

รอง ผวจ.ชุมพรเรียกประชุมด่วนที่สุด!แก้ปัญหามังคุดล้นตลาด

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ชุมพร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เชิญคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการกระจายมังคุดจังหวัดชุมพร รวม 28 หน่วยงาน/องค์กร เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ภ.จว.ชุมพร มทบ.44 อบจ.ชุมพร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.สภาเกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัด ฯลฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อแนวทางในการแก้ปัญหามังคุดล้นตลาด ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 3 ประเด็น คือ 1.ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 2.ปัญหาตลาดส่งออกไปต่างประเทศ และ 3.ปัญหาตลาดภายในประเทศ ใช้เวลาประชุมประมาณ 1.15 ชั่วโมง สรุปได้ว่า จังหวัดชุมพรมีการวางแผนในการกระจายมังคุดในปีนี้ไว้ 48,000 ตัน แบ่งเป็นในประเทศ 24,000 ตัน ส่งออกไปต่างประเทศ 25,000 ตัน แปรรูป 200 ตัน ส่งให้ล้งรับซื้อ 11,000 ตัน

รอง ผวจ.ชุมพรเรียกประชุมด่วนที่สุด!แก้ปัญหามังคุดล้นตลาด

นำไปกระจายในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่งโมเดิร์นเทรด 100 ตัน ตลาดออนไลน์ 10 ตัน ตลาดผลไม้ในจังหวัด 5,000 ตัน พ่อค้ารายย่อย 5,000 ตัน และรถเร่ขายผลไม้อีก 1,500 ตัน แต่เนื่องจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ ทำให้มังคุดในปีนี้ให้ผลผลิตเร็วกว่าที่มีการประมาณการเอาไว้มาก จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น

นายสมพร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จังหวัดชุมพรวางแนวทางแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดไว้ 2 แนวทางคือ 1.ระบายมังคุดด้วยการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจะเข้าไปสอบถามผู้ส่งออกว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งทราบว่ามีปัญหาเรื่องแรงงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องการคัดแยกมังคุด จึงประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และมีปัญหาเรื่องระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัยและเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค (GMP : Good Manufacturing Practice) ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่กักกันพืชจาก จ.ระนอง มาตรวจสอบก่อนการส่งออก

จึงมีการประสานเรียบร้อยแล้ว 2.ระบายมังคุดไปยังตลาดภายในประเทศ ด้วยการกระจายมังคุดไปทั่วประเทศผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร พาณิชย์จังหวัดกับพาณิชย์จังหวัด องค์กรเอกชนต่างๆ ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยบรรจุมังคุดในกล่องๆ ละ 5 กิโลกรัมราคา 180 บาท โดยส่งระบบเคอร์รี่ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็ว ส่วนในจังหวัดไม่ต้องบรรจุกล่อง แต่ส่งถึงบ้าน ถึงที่ทำงาน ถึงบริษัทนั้นๆ เลย ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ณ ขณะนี้ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด)

“ขณะนี้จังหวัดชุมพรได้ตั้งศูนย์กระจายมังคุดอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นศูนย์การประสานระหว่างองค์กรต่างๆ กับชาวสวนมังคุด ส่วนในแต่ละอำเภอก็จะมีศูนย์กระจายมังคุดในระดับอำเภอ เช่น ที่ อ.เมืองชุมพร จะมีการตลาดจำหน่ายมังคุดเพียงอย่างเดียวที่ตลาดหน้าสถานีรถไฟชุมพรวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการนำมังคุดจากสวนของเกษตรกรโดยตรงมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเย็นวันนี้จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมที่ อ.หลังสวน ซึ่งมีมังคุดเป็นจำนวนมาก คิดว่าไม่เกิน 3 วัน การแก้ปัญหามังคุดล้นตลาดก็มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน” นายสมพร กล่าว
/////ภาพข่าว นายเอกชนะ  นวนละมัย  ศูนย์ข่าวภูมิภาคทีนิวส์จ.ชุมพร  รายงาน

รอง ผวจ.ชุมพรเรียกประชุมด่วนที่สุด!แก้ปัญหามังคุดล้นตลาด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน