เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ห่วงใยประชาชน ตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา ให้กลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ (ชมคลิป)

วันที่ 22 ก.ค. 62  ที่สวนสาธารณะเรือนจำเก่าวังจันทร์เกษม  ตลาดหัวรอ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่กลุ่มประชากรกลุ่มวัยทำงาน  วัยรุ่น  ผู้สูงอายุ  ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายปรีชา ขันธไพรศรี  รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล. กล่าวว่า ทางเทศบาลมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทั้ง 66  ชุมชน โดยมีโครงการ ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเองและ   จากการสำรวจพบว่ากลุ่มวัยทำงาน และ วัยสูงอายุมีความผิดปกติทางสายตานั่นคือ สายตายาว ทำให้ส่งผลกระทบกับภารกิจประจำวันหรือคุณภาพชีวิต  และ จะเกิดอาการปวดศีรษะ ปวดตาเป็นประจำ   ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาให้แก่ประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุให้มีการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำ "โครงการตรวจคัดกรอง  และ แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่ประชากรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน