เปิดเวทีล้อมวงคุย หลังประสบปัญหา กลุ่มเยาวชนซิ่งจยย.เกิดอุบัติเหตุสูงจนน่าตกใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง สสส.ร่วมกับสถาบันอาชีวะและมัธยม 3 จังหวัดภาคใต้  ตรัง สุราษฎร์ นครศรีธรรมราช เปิดเวทีล้อมวงคุย จูนความคิด คนอาชีวะ อาสาลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ภายใต้โครงการ หนุนเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน โดยนายจรูญ ชูสังข์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  นายศรายุ กรุณามิตร อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายประเสริฐ ดำทิพย์ อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผอ.โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ นางไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายคนเห็นคน ภาคใต้ พร้อมด้วยแกนนำและเครือข่ายเปิดเวทีล้อมลงคุยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของเยาวชนเรื่องอุบัติเหตุและยาเสพติด

ทั้งนี้ นายจรูญ ชูสังข์ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดตรังที่รับผิดชอบในส่วนการศึกษาของเยาวชนอยู่ เช่นสถาบันอาชีวะ โรงเรียนมัธยมซึ่งสังกัดใน สพม.13 ตรัง-กระบี่ ได้มีการวางแผนร่วมกัน และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเยาวชนพอโตขึ้นชอบการทดลอง ทดลองดื่มก็ดี ทดลองอย่างอื่นก็ดีในกลุ่มเพื่อนก็จะใช้แอลกอฮอล์เป็นสื่อกลาง ซึ่งเบื้องต้นมีการให้ความรู้ ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมเสริมอื่น เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนรู้วิชาชีพเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาว่างไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ ให้น้อยลงให้มากที่สุด เครือข่ายทำร่วมกับประชาชน ชุมชน ผู้ปกครอง ร้านค้า โดยกำหนดว่าถ้านักเรียนไปซื้อไม่ให้จำหน่าย มีการประสานเครือข่ายเทศบาล ตำบล ตำรวจ ได้สอดส่องดูแล เบื้องต้นถ้าดูสถิติของตรังเองทั้งมัธยมและอาชีวะเรื่องที่เกิดจากสุราลดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะหมดไปทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เท่าที่ดูสถิติที่ทำกับ สสส.มีจำนวนลดลงเป็นรูปธรรม 


สำหรับนักดื่มหน้าใหม่เท่าที่ติดตามดูมันจะมาสอดรับกับระบบไอที ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่พ้นกับการใช้โทรศัพท์มือถือใช้ระบบไอทีในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีการสอดแทรกประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คทางเครือข่ายโรงเรียนโยนภาพของโทษพิษภัยต่าง ๆ ให้เด็กได้เห็นมากขึ้น ในส่วนอื่น ๆ จะมีการอบรม ตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ดูแลน้อง และกลุ่มจิตอาสาให้กับนักเรียนหน้าใหม่ จะพาไปทำโครงการช่วยเหลือชุมชน โครงการช่วยโรงเรียนน้อง โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ เท่าที่ดูนักดื่มหน้าใหม่ลดลง เหตุผลที่ลกลงเพราะเด็กหน้าใหม่ได้มีอาชีพมีเวลาว่างในการปฏิบัติงานมากขึ้นโดยที่ไม่มีเวลาไปจับกลุ่ม โดยที่ครูปรึกษาเองครูที่รับผิดชอบโครงการให้เข้าถึงนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านหรือติดตามหน้าเสาธงทุกวัน ถ้ามองถึงพิษภัยแอลกอฮอล์จะมี 3 ส่วน คือเศรษฐกิจ ถ้าเด็กดื่มต้องใช้เงิน ถ้าเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดีก็จะทำให้ไปหลงผิดทางอื่น ด้านสุขภาพร่างกายมีการให้ความรู้ในเรื่องของโทษพิษภัยต่อร่างกาย ส่วนอีกด้านคือการสร้างจิตสำนึกในการใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ ให้เด็กรู้จักหารายได้ระหว่างเรียนเด็กจะได้เห็นคุณค่าของเงิน ส่วนปัญหาสังคมส่วนใหญ่ถ้าเด็กจับกลุ่มการดื่มสุราก็จะเพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบคือเงินไม่มีที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองก็จะมีการลักเล็กขโมยน้อยจากที่บ้าน ชุมชน จนขยายพื้นที่กว้างมากขึ้น แต่ถ้าวางมาตรการณ์ตั้งแต่ต้นมันสามารถหยุดพฤติกรรมตรงนี้ได้

ส่วนทางด้าน นางไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายคนเห็นคน ภาคใต้ กล่าวว่า กลุ่มแกนนำที่มาในครั้งนี้เป็นกลุ่มแกนนำของอาชีวะ มัธยม ภาคประชาสังคม ปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีพูดคุยกันหาทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับน้องเยาวชน อาชีวะ และรวมไปถึงของมึนเมาด้วย ที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนการแก้ไขเรื่องอุบัติเหตุเราได้เริ่มมาทดลองใช้เป็นโครงการของไทยแลนด์บิ๊กมูฟซึ่งมีส่วนทำให้อุบัติเหตุลดลงเพราะมีการประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีงบสนับสนุนลงพื้นที่ในการแก้ไขเรื่องอุบัติเหตุ ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีต่อยอดการรณรงค์เพราะเยาวชนเป็นปัญหาใหญ่ตั้งแต่ 15-19 ปี เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งครั้งนี้มี 2 จังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นน้องใหม่ที่จะขยายมาทางภาคใต้เพื่อเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ ซึ่งการมาพูดคุยกันวันนี้เรามีข้อตกลงกันว่า จะต้องมีใบขับขี่ อายุต่ำกว่า 15 ปีจะไม่ให้เอารถมาโรงเรียน ต้องสวมหมวกกันน๊อก 100 เปอร์เซ็นต์ หน้าโรงเรียนต้องปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ลดอุบัติเหตุ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นจะมีเวทีที่ทำ MOU ร่วมกันจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเรียนรู้กับเราด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ สสส. อยากเห็นโดยการผลักดันจากข้างล่างไปให้ข้างบนเห็นว่าสิ่งที่ สสส. ทำนั้นตรงประเด็น เพราะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดเพียงช่วงเทศกาลแต่เกิดขึ้นทั้งปี เพราะฉะนั้นสร้างเยาวชนให้มีจิตใต้สำนึกเคารพกฎจราจร เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมจากคน

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดตรังติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน