สนช.จัดโครงการรับฟังปัญหาในพื้นที่พบประชาชนสตูล รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล ต้อนรับสมาชิก สนช. นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะดำเนินงานภารกิจ สนช.พบประชาชน โดยสมาชิก สนช. 26 คน ซึ่งเป็นผู้แทน จากคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ทั้งจากส่วนราชการและจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจ.สตูล มีกำนัน ผญบ. องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสตรี และประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน


ก่อนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นทางสนช.ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่.บทบาทและผลงานของสนช. โดยปัญหาที่ทางผู้เข้าร่วมได้สอบถามเป็นปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งกำนันผญบ. ขอให้มีการไตร่ตรองและทบทวน การจัดตั้งพรรคการเมือง การเสนอให้ที่ดินว่างเปล่าของรัฐให้ประชาชนเช่าทำประโยชน์ด้านการเกษตร และเสนอให้ทหารผ่านศึกมาเป็นชุดรปภ.หมู่บ้าน เพื่อดูแลในเรื่องความปลอดภัยและปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคายางเป็นต้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง