สภากาชาดไทย เดินหน้าโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา ฟรี ให้เด็กชัยนาท 500 คน(คลิป)

 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  ร่วมกับ  ห้างแว่นท็อปเจริญ  นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและ เครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ทันสมัย  ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ  ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา “ฟรี”  ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาในจังหวัดชัยนาท จำนวน 500 คน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   

ตามโครงการแว่นตาเพื่อน้อง  ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่ด้อยโอกาสและอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน  ได้รับการตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับสายตาตนเอง ไปสวมใส่ในเวลาเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน   เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและผลการเรียนที่ดีขึ้น  เนื่องจากปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  สมาร์ทโฟน และสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นเวลานานๆ  เป็นสาเหตุให้เด็กและเยาวชน มีปัญหาด้านโรคตา และปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้น


 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ได้จำนวนกว่า 14,000 คน  ซึ่งเด็กนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ ต่างรู้สึกดีใจ ที่ได้มีแว่นตา ที่ตรวจวัดถูกต้องกับสายตาของตนเอง มาสวมใส่ ทำให้การมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่กระทบกับการเรียนหนังสือ และการใช้ชีวิตประจำวันอีกต่อไป   

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน