สมุทรสงคราม โรงเรียนท้ายหาดซ้อมแผนอพยพหนีไฟไหม้อาคารเรียนเสมือนจริง
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งรู้จักป้องกันตนเองในสภาวะคับขัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ“Safety Thailand School สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงครามจึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาขึ้น โดยวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จากนั้นได้สมมุติสถานการณ์จำลองเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียนท้ายหาด ขณะกำลังมีการเรียนการสอนอยู่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณห้องวิชาการ ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

สมุทรสงครามโรงเรียนท้ายหาดซ้อมแผนอพยพหนีไฟไหม้อาคารเรียนเสมือนจริง

--- ซึ่งนักเรียนที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ได้นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในอาคารเรียนช่วยกันระงับเหตุ แต่ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามและรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยมีเด็กนักเรียนสูญหายในอาคารที่เกิดเหตุ 2 คน เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันค้นหาและทำการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งมอบให้ทีมกู้ชีพมูลนิธิสว่างเบญจธรรมทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนจะควบคุมเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ อย่างไรก็ตามการซ้อมแผนอพยพหนีไฟครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้การซ้อมแผนเป็นไปด้วยความ

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงครามโรงเรียนท้ายหาดซ้อมแผนอพยพหนีไฟไหม้อาคารเรียนเสมือนจริง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน