โคราช นายก นก ส่งตรงถึงมือ แว่น 1,346 อัน ช่วย นร.ในสังกัดฯ ที่มีปัญหาด้านสายตา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะยากจน ขาดโอกาส

วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นาย ประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายก อบจ.,นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ  ปลัด อบจ., นาย รักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์  อดีต สจ.อ.สูงเนิน,  นาย เศรษฐ์  ยงพะวิสัย ผอ.รร.สูงเนิน และ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครราชสีมา  ทำพิธีมอบแว่นสายตา จำนวน 1,346 อัน  แก่นักเรียนในสังกัดฯ ที่ตรวจพบปัญหาด้านสายตา จำนวน 1,346 คน ในโครงการ  “ ส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น”  เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสม  โดยมี หัวหน้าส่วนงาน สังกัด อบจ. รวมถึง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ คณะครู นักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอย่างเนืองแน่น

 

 

 

 

 

 


ด้าน  ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มวัยเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือฐานะยากจน ขาดโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ให้ได้รับการดูแลสุขภาพตาและใช้สายตาอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางสายตาโดยจักษุแพทย์ และการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา จนมาถึงขั้นตอนการส่งมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 1,346 คนอย่างเป็นทางการ อีกทั้งสิ่งที่ตนคาดหวังหลังจากนี้คือนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาจะสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนได้อย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน