พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เยือนถิ่นกรุงเก่า ร่วมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ชมคลิป)

วันที่ 29 มิ.ย. 2562 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา   นางชลทิช ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเจรจาธุรกิจ   ลงนามความร่วมมือ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมีตัวแทนพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน,กลุ่มผลิต-ผู้ประกอบการ จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ มีนายนิระเวช  นนทมาตย์  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และ แผนงาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานเครือข่าย Biz Club  ให้การต้อนรับ

 

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานเครือข่าย Biz Club กล่าวต้อนรับ

นางชลทิช ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ  กล่าวว่า โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าจังหวัดชัยภูมิได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดข้าวรายการจัดเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยจังหวัดชัยภูมิ  ได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด ให้เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้ำเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อส่งเสริมพัฒนาขยายตลาดและเชื่อมโยงครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง      เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ-ผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดชัยภูมิ    เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าบริการ และการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ มีรายได้เพิ่มขึ้น  เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตได้มาตรฐานของจังหวัด และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  โดยนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีศักยภาพอาทิข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมะขามหวานส้มโอเมล่อน แมคคาเดเมีย   กระเทียมดำแปรรูปสมุนไพรผ้าไหมจำนวน  14 กลุ่มเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching)  การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มที่

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน