จังหวัดศรีสะเกษปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณพุทธอุทยาน  100  ปี  สมเด็จพระสังฆราช  บ้านเขาแดง  บ้านคลองคำโคกแต้  ต.โคกตาล  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์ รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ประจำปี  2562  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้  และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด  โดยมี  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายอุธร  สุทธิมิตร  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  7  (อุบลราชธานี)  ข้าราชการ  ทหาร  ประชาชน  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนจิตอาสา  เราทำดีด้วยหัวใจ  อ.ภูสิงห์  จำนวนประมาณ  1,000  คน  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  และมี  นายอรรคพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์  เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 


นายอรรคพล  อรรคบุตร  นายอำเภอภูสิงห์  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “ร่วมใจปลูกต้นไม้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  ซึ่ง  อ.ภูสิงห์  นำโดย  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อสร้างการเรียนรู้  และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาคเอกชน  องค์กรเอกชน  และประชาชนทั่วไป  ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมปลูกต้นไม้  เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา  ภายใต้ระบบการจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และเพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ำ  ภาวะโลกร้อน  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้  ได้ปลูกในบริเวณพื้นท่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา  ตามมติคณะรัฐมนตรี  บ้านคลองคำ - โคกแต้  บ้านเขาแดง  ต.โคกตาล  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  พื้นที่พักสงฆ์พุทธอุทยาน  100  ปี  สมเด็จพระสังฆราช  จำนวน  15  ไร่  และพื้นที่ป่าที่ให้ที่พักสงฆ์ดูแล  จำนวน  631  ไร่  โดยใช้กล้าไม้จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสวาย  และหน่วยงานป่าไม้  จำนวน  5,000  ต้น  โดยได้รับความเมตตาจาก  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  สนับสนุนอาหาร  เครื่องดื่ม  ให้กับผู้มาร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางด้าน  นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ประจำปี  2562  ซึ่ง  อ.ภูสิงห์  ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรป่าไม้  และช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศน์ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม  ปัจจุบันการปลูกต้นไม้มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น  และก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของมนุษย์  นอกจากนี้  การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารยิ่งมีความสำคัญต่อจังหวัดของเรา  มีป่าต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำตามธรรมชาติอีกด้วย

 

 

 

 

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง